Finans

Se alle artikler

Tror lakseprisen blir 63 kroner i 2017

Sparebank1 Markets løfter kursmålene med 10-20 prosent på lakseselskapene, og øker lakseprisestimatet til 63 kroner for neste år.

- De siste ukene er det kommet ut tall som indikerer ytterligere tilstramming i tilbudet av norsk laks. Marine Harvests markedsoppdatering i går bekrefter dette. Vår base case scenario er nå 3,5 prosent global tilbudsvekst i 2017, som er ned 1 prosent sammenlignet med tidligere estimat, der norsk laksenæring bidrar med bare 1 prosent vekst, som er 2 prosent under tidligere estimat, skriver analytiker Tore Tønseth i Sprebank1 Markets i en fersk rapport.

Han mener tilstrammingen på tilbudssiden trolig vil ha stor innvirkning på prisutviklingen de neste 6-12 måneder.

- Basert på våre modeller bør markedet være i stand til å støtte minst 10 prosent underliggende prisøkning i 2017. Justert for stor andel fastpriskontrakter i 2016, tilsvarer dette en laksepris rundt 63 kroner per kg i 2017 (NOS pris), som er 5-7 kroner høyere per kg enn dagens konsensusestimater. Selv med 4-6 prosent negativ innvirkning på EBIT-estimatene for 2017 på grunn av lavere volumer/kostnad for Lerøy, Salmar og Marine Harvest, viser våre nye beregninger så mye som 15-20 prosent oppside for de fleste lakseaksjene. Derfor løfter vi kursmålet for alle lakseoppdrettere for å gjenspeile denne situasjonen, skriver han og legger til at Sparebank1 Markets gjentar sitt positive sektorsyn og holder på kjøpsanbefalingen for alle lakseaksjene.

Sparebank1 Markets nye kursmål for lakseselskapene ser slik ut:

  • Marine Harvest – 175 kroner
  • Lerøy Seafood Group – 500 kroner
  • Salmar – 290 kroner
  • Bakkafrost – 400 kroner
  • Grieg Seafood – 100 kroner
  • Norway Royal Salmon – 200 kroner