Finans

Se alle artikler

Konverterer lån til aksjer i Marine Harvest

Nok en obligasjonseier har bestemt seg for å konvertere lån til aksjer i Marine Harvest.

Marine Harvests obligasjonseiere i det konvertible lånet med ISIN NO 001 0710395 har konvertert 6,3 millioner til aksjer i henhold til avtalen til kurs 9,5273 euro pr aksje.

Det opplyses i en melding fredag kveld.

Marine Harvest vil utstede 661.257 nye aksjer, med pålydende verdi på 7,50 kroner. Aksjene ventes å være i handel 14. februar.