Finans

Se alle artikler

24 kroner i margin per kg for Marine Harvest i Norge

Marine Harvest-konsernet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 259 millioner euro i fjerde kvartal 2016, sammenlignet med 90 millioner euro i samme kvartal 2015. Og de tjente nesten like mye per kg i Chile som i Norge.

Med bakgrunn i operasjonelt driftsresultat, samt utsikter til et sterkt marked fremover og en solid finansiell posisjon, har styret besluttet et kvartalsutbytte på 2,80 kroner per aksje, opplyser selskapet i kvartalsrapporten onsdag.

På forhånd var det ventet et utbytte på 2,72 kroner for kvartalet.

- Høye laksepriser, sterk etterspørsel og redusert tilbud har gitt et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat. Det er gledelig at alle vår forretningsenheter leverer sterke resultater, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i rapporten.

Marine Harvest oppnådde også et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat for året 2016 på 700 millioner euro, sammenlignet med 347 millioner euro i 2015.

- 2016 var et godt år for Marine Harvest med rekordhøy inntjening og kontantstrøm. Jeg er stolt av innsatsen fra alle våre kollegaer som har bidratt til dette resultatet, sier Aarskog.

Marine Harvest Group rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 1.018 millioner euro (867 millioner euro) i fjerde kvartal 2016. Totalt slaktevolum i kvartalet var 99.634 tonn (110.551 tonn). Forventet slaktevolum for 2017 er 403.000 tonn, noe som er i tråd med tidligere estimater.

Marine Harvest Norway oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på EUR 2,70 euro (NOK 24) i fjerde kvartal, mens Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Canada oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på henholdsvis 1,83 euro og 3,33 euro (NOK 16,25 og 29,60). Marine Harvest Chile oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 2,61 euro i kvartalet (NOK 23,20). Consumer Products rapporterte et operasjonelt driftsresultat på 22,9 millioner euro, mens Marine Harvest Fish Feed fikk et operasjonelt driftsresultat på 10,8 millioner euro.

- Vi fortsetter å styrke vår tilstedeværelse i Nord-Amerika.  Vi åpnet vår nye fabrikk i Dallas i desember 2016 og skal åpne en ny videreforedlingsfabrikk på vestkysten av Canada mot slutten av andre kvartal i 2017. Marine Harvest er også innstilt som kjøper av oppdrettskonsesjoner på østkysten av Canada. Dette vil potensielt gjøre det mulig for oss å levere enda mer laks til det nord-amerikanske markedet, sier Aarskog.

Nøkkeltall for Marine Harvest (tall i millioner euro)

Q4 2016Q4 2015Endring20162015Endring
Inntekter1 018,1866,717,5 %3 509,83 121,112,5 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA)296,0124,4137,9 %842,7486,673,2 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering259,489,7189,2 %700,2346,8101,9 %
Resultat før skatt275,8150,483,4 %759,2250,1203,6 %
Slaktevolum (tonn gw)99 634110 551-9,9 %380 621420 148-9,4 %
EBIT (euro)/kg2,600,81221,0 %1,840,83121,7 %
 

Se Også


Dette ventes av Marine Harvest

Oslo (TDN Finans): Marine Harvest ventes å betale ut et utbytte på 2,72 kroner pr aksje for fjerde kvartal 2016.