Finans

Se alle artikler

For liten omsetning av aksjen i USA

Styret i Marine Harvest har bestemt seg for å søke om å bli strøket fra New York-børsen i USA.

Det melder selskapet i forbindelse med fremleggingen av fjerdekvartalsresultatene onsdag. Selskapet vi fortsatt være børsnotert i Oslo.

Selskapet opplyser at bare 3 prosent av det globale handelsvolumet med Marine Harvest-aksjer de siste 12 månedene har skjedd i USA, mens kostnaden ved å være notert i New York er store. Dette er bakgrunnen for at styret mener det beste for selskapets aksjonærer er at selskapet tas av New York-børsen.

- Delistingen i New York vil sette oss i stand til å forenkle finansrapporteringsprosessen, mens vi opprettholder samme høye kvalitet på rapporteringen. Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse vil ikke bli påvirket. Vi vil også opprettholde det samme sterke fokuset på å levere til vår USA-baserte investorbase som vi har hatt tidligere, sier finansdirektør Ivan Vindheim i Marine Harvest.