Finans

Se alle artikler

Grieg Seafood leverer rekordtall – økte slaktevolumet 37 prosent

Grieg Seafood har levert sitt beste kvartal noensinne med et driftsresultat (EBIT) på 456 millioner kroner mot 43 millioner kroner samme kvartal i fjor. Konsernets margin per kg var 21,8 kroner.

Konsernets driftsinntekter var på 2.069 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning på 74 prosent sammenlignet med samme periode i 2015.

Slaktevolumet i fjerde kvartal 2016 var 20.917 tonn mot 15.279 tonn tilsvarende kvartal i fjor, som er en økning på 37 prosent. Selskapet hadde en margin per kg på 27,9 kroner i Norge, 7 kroner i Canada og 8,8 kroner på Shetland.

Styret foreslår et utbytte på 3 kroner per aksje, går det frem av fjerdekvartalsrapporten.

- Styret er tilfreds med resultatet for 2016. Resultatet er en konsekvens av høy laksepris, vesentlig bedre produksjon og lavere dødelighet. De ansatte gir et viktig bidrag til verdiskapingen og det vil bli utbetalt en lik bonus til alle ansatte i tillegg til de ordinære bonusordninger, skriver selskapet i rapporten.

Selskapet opplyser at kontraktsandelen for Norge var 32 prosent i kvartalet, noe som har vært med å redusere realisert pris. Denne andelen forventes å bli rundt 60 prosent i første kvartal 2017. Økningen i kontraktsandel må sees i sammenheng med et lavt slaktevolum i årets første kvartal, påpeker de.

Selskapet har som mål både å få ned kostnadene til snittet i bransjen eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10 prosent i årlig i perioden 2018-2020.

- Grieg Seafood jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg. Et av de viktigste tiltakene er å sette ut større smolt, noe som gjør det mulig å ta ned produksjonstiden i sjø. Videre er det også avgjørende for vekst og redusert kostnad at antall smolt økes, skriver selskapet.

Grieg Seafood forventer gode laksepriser i 2017, og regner med begrenset global tilbudsvekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk, skriver de.

Konsernet venter et slaktevolum i første kvartal på 8.400 tonn. For 2017 som helhet forventes det et slaktevolum på 70.000 tonn, noe som er en vekst på 8 prosent sammenlignet med 2016. Slaktevolumet er 3.000 lavere enn opprinnelig planlagt, som følge av ILA-hendelsen i Finnmark som selskapet meldte om i romjulen.

Nøkkeltall Grieg Seafood (tall i millioner kroner)

Q4 2016 Q4 2015 Endring 2016 2015 Endring
Inntekter 2 069,2 1 189,3 74,0 % 6 603,6 4 638,4 42,4 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 502,0 86,9 477,7 % 1 341,7 261,3 413,5 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 456,1 43,1 958,2 % 1 167,7 47,7 2348,0 %
Resultat før skatt 456,6 5,5 8201,8 % 1 045,1 -42,4 -
Slaktevolum (tonn gw) 20 917 15 279 36,9 % 64 726 65 398 -1,0 %
EBIT (kroner)/kg 21,80 2,80 678,6 % 18,00 0,70 2471,4 %
 

Se Også


Får engangskostnader på rundt 25 millioner kroner

Hele lokaliteten til Grieg Seafood i Finnmark der det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) skal tømmes.