Finans

Se alle artikler

Venter driftsresultat på 189 millioner euro fra Marine Harvest

Marine Harvest ventes å legge frem et operasjonelt driftsresultat på 189 millioner euro for tredje kvartal 2017, av en omsetning på 921 millioner euro.

Oslo (TDN Finans): Det viser gjennomsnittet av estimater Inquiry Financial har innhentet for TDN Finans blant ni analytikere.

Analytikerne venter i snitt et slaktevolum i tredje kvartal 2017 på 101.000 tonn i kvartalet, hvorav 59.600 tonn i Norge.

Driftsresultatet pr kilo i den norske oppdrettsvirksomheten ventes til 1,93 euro i kvartalet, mens den chilenske oppdrettsvirksomheten ventes å levere et driftsresultat på 0,50 euro pr kilo. For oppdrettsvirksomheten i Skottland ventes 1,71 euro pr kilo, mens Canada-virksomheten ventes å levere 1,78 euro pr kilo.

Selskapets netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet anslås til 632 millioner euro.

Lakseprisen i Norge anslås 55,3 kroner pr kilo i kvartalet. I 2017 venter analytikerne en laksepris på 61,1 kroner pr kilo, fallende til 58,1 kroner i 2018, for så å falle ytterligere til 57,5 kroner pr kilo i 2019.

Dette ventes av Marine Harvest:

==============================================================

3.KV, MEUR Snitt Median Lav Høy 2016

==============================================================

Omsetning 921 938 840 995 849

--------------------------------------------------------------

Operasjonelt

driftsresultat 189 191 175 200 180

--------------------------------------------------------------

Resultat før skatt 185 181 176 199 229

--------------------------------------------------------------

Nettoresultat 141 139 130 160 158

--------------------------------------------------------------

Resultat/aksje (EUR) 0,28 0,28 0,27 0,30 0,35

--------------------------------------------------------------

Utbytte (EUR) 0,33 0,34 0,32 0,35 0,25

--------------------------------------------------------------

Utbytte (NOK) 3,1 3,2 3,0 3,2 2,3

==============================================================

==============================================================

MEUR 2017 2018 2019 2016

==============================================================

Omsetning 3.775 3.967 4.111 3.510

--------------------------------------------------------------

Operasjonelt Driftsresultat 856 967 996 700

--------------------------------------------------------------

Resultat før skatt 753 964 989 759

--------------------------------------------------------------

Nettoresultat 628 736 749 540

--------------------------------------------------------------

Resultat/aksje (EUR) 1,29 1,49 1,53 1,20

--------------------------------------------------------------

Utbytte (EUR) 1,22 1,27 1,26 0,97

--------------------------------------------------------------

Utbytte (NOK) 11,4 11,9 11,8 8,6

==============================================================

Deltagere: ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Carnegie, Danske Bank Markets, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Nordea Markets, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets.