FoU

Se alle artikler

SINTEF samler havromsforskning i ett institutt

SINTEF samler sin forskning rettet mot havrommet i et nytt institutt, som får navnet SINTEF Ocean. Ambisjonen er å styrke posisjonen som verdensledende forskningsmiljø innenfor marinteknisk og biomarin forskning.

Fakta om SINTEF Ocean

  • Antall ansatte: ca 340
  • Årlig omsetning: ca. 500 millioner kroner
  • Eiere: Stiftelsen SINTEF 71,5 %; Rederiforbundet 16,3 %; DNV GL 5,4 %; Norsk Industri 2,7 %; Sjøfartsdirektoratet 2,7 %; Norges Fiskarlag 0,8 %; NHO Sjøfart: 0,5 %
  • Administrerende direktør: Vegar Johansen
  • Styreleder: Alexandra Bech Gjørv

-Ved å samle vår innsats på dette området skal vi bli en enda bedre partner for både kunder og myndigheter innenfor havbaserte næringer. Det er en styrke at vi har motiverte bransjeaktører som medeiere, som deler en ambisjon om å videreføre Norges ledende posisjon som havnasjon. Dette krever tverrfaglighet og helhetlig satsing innenfor forskning, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i en pressemelding.

Frem til i dag har SINTEFs aktiviteter knyttet til hav vært spredd i flere av forskningskonsernets institutter. SINTEF Ocean vil samle forskning, laboratorier og ansatte som i dag ligger i instituttene MARINTEK og SINTEF Fiskeri og havbruk samt avdeling for miljøteknologi i SINTEF Materialer og kjemi. Alle de eksterne minoritetseierne støtter sammenslåingen og blir med som eiere i det nye instituttet.

Operativ fra nyttår
Nødvendige vedtak og avklaringer for å realisere sammenslåingen er gjennomført. SINTEF Ocean blir operativt fra 1. januar 2017, som en integrert del av SINTEF-konsernet med sterk brukerrepresentasjon i styret. Det blir det nest største av SINTEFs forskningsinstitutter, med omkring 340 ansatte. Forskningen vil være rettet mot næringer og aktiviteter som er svært viktige for Norge, knyttet til fiskeri, havbruk, maritim sektor, offshore olje og gass samt nye muligheter i havet.

Instituttet vil ha en rekke laboratorier. Dette omfatter blant annet marintekniske laboratorier på Tyholt med verdens største havbasseng, biomarine og miljøteknologiske laboratorier ved SINTEF SeaLab på Brattøra, forsøksvirksomhet for oppdrett ved Frøya og fiskeriteknologiske laboratorier i Hirtshals, Danmark.

- Sammenslåingen er et viktig skritt i arbeidet for å realisere fremtidens laboratorier for havromsforskning, Ocean Space Centre. Dette er høyt prioritert i regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som er enstemmig vedtatt av Stortinget, skriver SINTEF i en pressemelding.

SINTEF Ocean vil samarbeide tett med NTNU, som også har havromsforskning som ett av sine satsingsområder, og med de øvrige instituttene i SINTEF som har spisskompetanse med stor relevans.

Vegar Johansen blir leder
Vegar Johansen (43) blir administrerende direktør for SINTEF Ocean. Han er i dag leder for SINTEF Fiskeri og havbruk. Johansen har doktorgrad i marin kybernetikk fra NTNU, og ble ansatt i MARINTEK i 1998. Han gikk inn i SINTEF Fiskeri og havbruk da instituttet ble etablert i 1999, og ble forskningssjef for fiskeriteknologi i 2009. Siden 2015 har han ledet instituttet og vært medlem i SINTEFs konsernledelse. Johansen er også styremedlem i SINTEF Petroleum.

- Jeg er svært motivert for å lede de mange dyktige medarbeiderne i SINTEF Ocean. Det er viktig å ha et helhetlig perspektiv for utvikling av havets ressurser. Min ambisjon er at SINTEF med dette grepet skal tilby enda bedre og mer relevant forskning og tjenester for internasjonale havbaserte næringer, sier Johansen i pressemeldingen.