FoU

Se alle artikler

50 millioner kroner til fiskehelse-forskning

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har gjennom Norges Forskningsråd utlyst forskningsoppdrag for totalt 50 millioner kroner for «å bedre fiskehelse og redusere tap» ved oppdrett av laks og ørret.

Det opplyser FHF og Forskningsrådet på sine nettsider.

Midlene er utlyst innen tre prioriterte områder:

1. Kunnskap om biologiske, ernæringsmessige og miljømessige faktorer i settefiskfasen som har vesentlig betydning for laksefisks robusthet, vekst og overlevelse i sjøfasen (inntil 20 millioner kroner)

2. Kunnskap som kan bidra til å begrense utbrudd av sykdom hos laksefisk forårsaket av bakterien Tenacibaculum (inntil 10 mill. kr)

3. Kunnskap som kan bidra til å sikre god tarmhelse hos laksefisk (inntil 20 mill. kr)