FoU

Se alle artikler

Smolt mer motstandsdyktig mot PD ved lengre tid i sjø

Tilvenning til sjøvann og smittepress påvirker hvordan pankreassykdom (PD) utvikler seg hos laks og hvor motstandsdyktig fisken er mot sykdommen.

jarungsriapisit_jiraporn.jpg Jiraporn Jarungsriapisit
Det har Jiraporn Jarungsriapisit (bildet) kommet frem til i sitt doktorgradsarbeid. Hun disputerer 9. desember for ph.d.--graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: " Salmonid alphavirus infection in Atlantic salmon, Salmo salar L.-bath challenge model, viral shedding and host susceptibility", skriver Universitetet i Bergen i en pressemelding.

PD er en av de alvorligste sykdommene i oppdrett av laksefisk i Norge og forårsaker dødelighet, redusert vekst og senket filetkvalitet. Sykdommen forårsakes av et virus kalt salmonid alfavirus (SAV). PD påvirker også oppdrett av laksefisk i andre land.

Det er kjent at laks ofte er mindre motstandsdyktig når den nylig har smoltifisert og blitt overført til sjøvann, men dette har hittil ikke vært undersøkt godt nok.

For å undersøke om tid etter sjøvannstilvenning påvirker motstandsdyktigheten, undersøkte en gjennom forskningen to grupper laks ved to og ni uker etter overføringen til sjøvann. Resultatene viste at det var forskjell i både infeksjonssuksess og i sykdomsutvikling. Laksen som hadde oppholdt seg i sjøvann lengst var mer motstandsdyktig. Dette indikerer at hvor lang oppholdstid i sjøen fisken har før den kommer i kontakt med SAV er viktig.

Resultatene viste også at et veldig lavt antall SAV-partikler er nok til å infisere.

Resultater fra avhandlingen kan bidra til å redusere utfordringer knyttet til oppdrett av laks i forbindelse med sjøvannsoverføring og sykdomstap, og vil bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag i forvaltningen.

Les mer om prosjektet her.