FoU

Se alle artikler

Undersøker hvordan avl gir bedre oppdrettsfisk

Et stort EU-prosjekt, FISHBOOST, koordinert av Nofima skal løfte avl på europeiske oppdrettsarter til et nytt nivå. Kunnskapsutvekslingen løfter også norsk avlskompetanse.

I prosjektet undersøker de hvordan høyteknologiske avlsteknikker kan forebygge sykdom og fremme rask vekst hos seks vanlige oppdrettsarter, og dermed forbedre fiskevelferd og produktivitet i oppdrett. Mens Norge har satset «alt» på laksen, og profesjonalisert måten det drives på, er det sørover i Europa flere arter i oppdrett. Men kompleksiteten i avlsprogrammene er på svært ulike nivå, skriver Nofima i en pressemelding.

‒ Vårt mål er å løfte alle de seks artene vi forsker på ett nivå opp, når det gjelder å ta i bruk avanserte avlsmetoder, sier Anna Sonesson i Nofima. Hun er prosjektkoordinator og har kompetanse i skjæringspunktet avl og genomikk.

Hun skal lede 26 partnere over hele Europa med svært ulik bakgrunn. Noen jobber med karpe, som ikke har et moderne avlsprogram, noen med europeisk havabbor, dorade (havkaruss), piggvar eller regnbueørret, som har avlsprogram, og noen med atlantisk laks som har det mest avanserte avlsprogrammet.

‒ Det er spennende å jobbe med arter på ulike nivå, som å utvikle verktøy som karpenæringen kan ta i bruk for å starte opp profesjonelle avlsprogram. Målet vårt med laks er å utvikle metodikker for å gjøre genomseleksjon mer kostnadseffektiv. Genomseleksjon gjør presisjonen i avl høyere, og effekt av seleksjonen vil ses raskere enn ved tradisjonell familiebasert avl, sier Sonesson.

SalmoBreed er norsk partner i prosjektet. Alt arbeid blir gjort i nært samarbeid mellom forskere, avlsselskap og oppdrettsnæringen.

Prosjektet finansieres av EUs 7. rammeprogram. I prosjektet er det 14 partnere innen forskning, teknologi og utvikling, 11 industri partnere, og FEAP.