FoU

Se alle artikler

Nye resultater fra studie om hydrogenperoksid publisert

FHF har publisert nye resultater fra forsøkt gjort med hydrogenperoksid, hvor en ser på økotoksikologisk vurdering grenseverdi for effekt.

«Dette verktøyet gir en objektiv vurdering av effekter av lusemiddelet og det er utarbeidet grenseverdier for viktige økologiske og kommersielle norske arter. Verdiene er deretter satt i sammenheng med modellerte konsentrasjoner i miljøet», skriver Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) på sine nettsider.

Prosjektet er finansiert med 2,2 millioner kroner fra FHF, mens studien er gjennomført av Akvaplan Niva og Havforskningsinstituttet. Prosjektet har «resultert i ny og nyttig kunnskap som kan utnyttes for å bidra til å redusere risiko for uheldige miljøeffekter ved bruk av hydrogenperoksyd til kontroll av lakselus», skriver FHF.

Resultater fra prosjektet kan studeres HER