FoU

Se alle artikler

Kan ha funnet egnet teknologi til telling av lus

Undervanns Hyperspektral Imaging (UHI) kan være en egnet teknologi for telling av lakselus på svømmende laks i merd.

Det er konklusjonen fra flere prosjekter gjennomført av Akvaplan-NVIA og Ecotone, finansiering av blant annet Fiskeri- og havbruksfondets forskningsfond (FHF).

Tre forsøk med UHI-kamera og lyskilder i merd har blitt gjennomført, hvor svømmende laks har blitt filmet.

«Dokumentasjon viser at laksens bevegelser forbi UHI-linjekameraet ikke ødelegger muligheten for god avbildning av laks og med denne teknologien er det mulig å detektere lus på den svømmende laksen i merden. UHI i kontinuerlig drift i en merd kan telle lus på flere tusen fisk per døgn, og ved to ulike forsøk, i to forskjellige merder, ble det registrert et antall fisk tilsvarende 4249-10640 fisk i løpet av ett døgn», skriver FHF på sine nettsider tirsdag.

Mange uløste utfordringer
Teknologien omtales som «lovende» - men «mange utfordringer må løses før den kan bli kommersielt tilgjengelig».

«Gjennom en automatisk analyse av antall fisk med lus ble det funnet at av totalt 1.039 fisk, ble 136 fisk identifisert som sannsynlige lusebærere. Dette betyr at metoden i dette forsøket identifiserte lus på ca. 13 prosent av fisken. Ettersom fisken er et tredimensjonalt objekt og kameraet bare ser en todimensjonal projeksjon vil registrering av lus med UHI medføre en underestimering av mengde lus», heter det i meldingen.

- Hvis de eller andre lykkes med hel- eller halvautomatisk telling vil det ha stor betydning både fordi lus kan identifiseres og telles kontinuerlig, fisken utsettes ikke for trenging og håndtering og personell på anleggene vil kunne bruke tiden på andre oppgaver», sier fagsjef Kjell Maroni i FHF i en kommentar.

Ifølge FHFs nettsider, er det brukt totalt 1,3 millioner kroner på prosjektet.

Siste saker
Mest lest