FoU

Se alle artikler

Har knekket koden for å lage steril oppdrettslaks

Etter ti års forskning har Nofima knekket koden for hvordan oppdrettere kan produsere steril laks. Allerede under eggstadiet påvirkes et viktig protein, slik at laksen ikke blir i stand til å produsere kjønnsceller.

SalmoSterile

Teamet hos Nofima har foruten Helge Tveiten, som har kjørt prosjektet fra helt fra start og til denne første mållinja, bestått av seniorforsker Øivind Andersen, forsker Hanne Johnsen i tillegg til Jaya Kumari og Adriana Skugor, som begge har hatt postdoktorstillinger i prosjektet.

Adriana Skugor har vært ansatt på et prosjekt finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Krasimir Slanchev fra forskningsinstituttet Max Planck i München har studert bortfall av kjønnsceller hos sebrafisk, og han har siden 2010 deltatt sammen med Nofima og senere i SalmoSterile.

I Nofimas produksjonsanlegg i Kårvika i Troms svømmer for tiden over 2000 sterile laks. Forskerne har funnet en metode som kun påvirker fiskens evne til å reprodusere, og ingenting annet. De største som svømmer rundt her har rukket å bli ett år gamle, og veier cirka 300 gram.

– Laksen vi har forsket på utvikler ikke kjønnsceller, og vil aldri bli kjønnsmoden. Vi ser en svært liten rognpose hos hunnfisken, men det dannes ikke egg. Hannfisken utvikler tilsynelatende vanlige kjønnsorganer, men de har ikke spermceller, sier seniorforsker Helge Tveiten i en pressemelding.

Tro på ideen

Basert på de undersøkelsene som er gjort så langt, har den sterile fisken samme utseende og egenskaper som fertil oppdrettslaks. Men Tveiten ble møtt med litt skepsis i andre miljøer da han først la fram ideen om denne steriliseringsmetoden

– Rent biologisk visste jeg tidlig at dette var farbar vei. Forskning gjort på sebrafisk hadde identifisert et fåtalls gener som er avgjørende for utviklingen av kjønnscellene. Bortfall av ett eller flere av disse genproduktene resulterte i en fisk uten kjønnsceller, men som ellers utviklet seg normalt. Tilsvarende tilnærming for å produsere steril fisk burde også være mulig for laksen. I praksis rører vi ikke genene, men påvirker et protein som er nødvendig for at fisken skal kunne lage kjønnsceller, forklarer seniorforskeren i pressemeldingen.

Miljøvern og dyrevelferd

Ved å gjøre oppdrettslaksen steril forhindres scenarioet med at rømt oppdrettslaks skal gyte sammen med villaksen og ødelegge villaksstammen, som mange frykter i dag. Dessuten vil oppdretterne unngå at laksen blir kjønnsmoden, fordi den da er betydelig mer utsatt for sykdom og får problemer med å opprettholde saltbalansen i sjøen.

– I tillegg forringes kvaliteten på fiskekjøttet når laksen blir kjønnsmoden, og produktet blir mindre verdt, forklarer Tveiten.

Dårlige alternativer

Tveiten og hans kollegers arbeid førte til opprettelsen av forskningsprosjektet SalmoSterile, som er en del av BIOTEK 2021-programmet finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er et samarbeid med Havforskningsinstituttet og flere sentrale industriaktører, blant annet AquaGen.

Målet til SalmoSterile har hele tiden vært å finne en ufarlig og uproblematisk metode for sterilisering av oppdrettsfisk. Nå gjenstår det å effektivisere den slik at industrien etter hvert kan behandle eggene i stor skala.

– Vi må følge denne fisken over en lengre periode, men ingenting tyder på at den vil bli kjønnsmoden eller få behov for å legge på vandring for å gyte. Det må selvsagt gjøres grundige undersøkelser om rømt steril laks trekker opp i elvene. Dette krever mer forskning, men slik det ser ut nå er et slikt scenario svært lite trolig, mener Tveiten.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Siste saker
Mest lest