Kommentarer

Se alle artikler

Feil om PD-vaksinene

Mye feilinfo om PD-vaksiner og rettslige prosesser har blitt uttalt de seneste dagene. Vi vil derfor komme med noen fakta opplysninger, skriver Petter Frost administrerende direktør i MSD Animal Health Innovation AS.

Kommentar

  • Denne kommentaren er skrevet av Petter Frost
  • Han er administrerende direktør i MSD Animal Health Innovation

Høyesterett har ikke uttalt seg
Har Høyesterett opprettholdt Lagmannsrettens samlede vurdering slik pressen skriver? Det er lett å se fristelsen i å si noe slikt, men det er ikke slik Høyesterett fungerer.

Fakta er at Høyesterett ikke har sett på sakens realiteter i det hele tatt, siden ankeutvalget har besluttet at saken ikke kvalifiserer til en Høyesterettsvurdering. Høyesteretts ankeutvalg har konkludert med at «verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett».  Spørsmålet om 5 års forlengelse av beskyttelsestiden er derfor formelt avsluttet uten Høyesterettsvurdering, på samme måte som saken om patents gyldighet sluttet for noen år siden, men da i favør MSD Animal Health (MSD AH). MSD AH vant alle rettssaker vedrørende patentets gyldighet, men fikk ikke medhold vedrørende 5 års forlengelse.

MSD Animal Health har utviklet flere nye PD-vaksiner
Fra et rent konkurranseperspektiv er det selvfølgelig forståelig at det er «gledelig med ny vaksine» for næringen. Uttalelser som «den gamle PD vaksinen» indikerer at man tror MSD AH ikke har utviklet nye PD vaksiner i løpet av patentperioden.  Særlig uttalelser som om at man nå endelig «bare trenger stikke en gang» blir underlig. I 2015 fikk MSD AH godkjent to nye PD vaksiner med alt i et stikk (og alt i en flaske), en for Norge og en for Storbritannia/Irland. I Norge er det allerede vaksinert 150 millioner fisk med den nye forbedrede ett stikk løsningen. Det finnes altså nå tre PD vaksiner fra MSD AH og én fra Pharmaq.

Den «nye» vaksinen
Den «nye» Pharmaq vaksinen som nå kan taes i bruk er en enkomponents vaksine, noe som forutsetter kombinasjonsbruk med basisvaksine i en annen pose. Et stikk forutsetter altså bruk av spesialtilpasset vaksinasjonsutstyr. Funksjonaliteten der gjenstår å se og det er mulig det går helt fint, men å fremstille det som et teknologisk fremskritt er kanskje en overdrivelse når alt i en flaske vaksine allerede eksisterer.

Den «nye» vaksinen, angivelig ferdigutviklet for 8-9 år siden, var i feltforsøk i Norge for mange år siden, men ble av ukjente grunner ikke godkjent før i 2015, oss bekjent til slutt etter en prosess med forenklet dokumentasjonskrav.

Ingen nye PD vaksiner vurdert av rettsinstanser
Det er verdt å nevne at Patentsakene har gått i retten i mange år og MSD AH sine nyutviklede multivalente PD vaksiner ikke inngår i noen rettslige vurderinger.

Det er riktig at lagmannsretten høsten 2016 vurderte det sannsynlig at virusisolatet i Pharmaqs monovalente PD vaksine kan være bedre i felt mot SAV3 smitte enn isolatet i MSD AH sin monovalent vaksine. Det var her uenigheten var og fremdeles er. Det finnes per i dag så langt vi vet fremdeles ingen vitenskapelige data som støtter teorien om at virusisolatet er avgjørende, tvert i mot. De variablene som faktisk betyr noe i forhold til vaksineeffekt er vi derimot vel kjent med etter mange år med kontinuerlig videreutvikling.

Nå er vi uansett kommet dit at sammenligning i felt av de vaksinene som faktiske brukes der ute vil skje, og ulike teorier angående PD vaksineeffekt vil få sin test. Det samme vil realiteter på vaksinenes sikkerhet og brukervennlighet.  MSD AH ser frem til at næringen nå selv kan få vurdere dette.

Petter Frost
Administrerende direktør
MSD Animal Health Innovation