Kommentarer

Se alle artikler

Fakta om Global Salmon-saken

Global Salmon AS (GSAS) eksporterte sommeren/høsten 2014 ca. 150 tonn frossen laksefilet til Global Salmon Japan (GSJ) / Sakanaya. Samlet fakturaverdi var ca. JPY 155mill (ca. NOK 10mill).

Kommentar

  • Denne kommentaren er skrevet av Dag Nikolai Ryste
  • Han er daglig leder i Global Salmon AS

(Red. anm: Denne kommentaren omhandler striden mellom norske Global Salmon AS og japanske Global Salmon Japan. Les mer om saken blant annet HER og HER)

Varene var injisert med tanke på smak og tekstur slik vanlig er mot dette segmentet, og i henhold til omforent spesifikasjon/avtale med både produsent og kjøper. Ingredienser og deklarasjon var fra norsk side godkjent av Mattilsynet i tråd med gjeldende retningslinjer. Kjøper har på sin side opplyst at varene ble godkjent av tilsvarende organ for matsikkerhet i Japan.

Det foreligger en uavklart reklamasjonssak med de japanske selskapene GSJ/Sakanaya. Disse har holdt tilbake betaling av fakturaer tilsvarende ca. JPY 87,5mill (ca. NOK 6,5mill). I tillegg har assosierte japanske selskaper holdt tilbake betaling av factoring-fakturaer (leveranser av ikke-reklamerte ferske varer i des. ‘15/jan. ‘16), med grunnlag i samme forhold.
Samlet holder selskapene tilbake betaling av ca. JPY 210mill, tilsvarende ca. NOK 15mill.

Grunnlaget for og omfanget av reklamasjonene er omstridt.

Alt dette medførte at GSAS våren 2016 kom opp i økonomiske problemer, med påfølgende akkordavtale med kreditorene.

De japanske selskapene fremsatte formell reklamasjon først i juni 2016. Underbyggende dokumentasjon ble først levert GSAS august 2016. Reklamasjonen var på JPY 528mill (ca. NOK 41mill). I størrelse og med kostnadselementer som anses å gå langt utover GSAS ansvar. Lenge etterspurt dokumentasjon som omsider ble levert, var ikke tredjepersons vurdert og bekreftet slik avkrevd. Grunnlaget for det nye kravet på JPY 800mill (NOK 61mill) har frem til nå vært ukjent for GSAS og oppleves som utslag av fri fantasi.

Det har vært utallige møter mellom partene. GSAS har tatt initiativ og har ellers møtt ved hver forespørsel. Det har vært gjort like mange forsøk på å guide i retning av et omforent syn på saken, senest i desember 2016, uten å lykkes.

GSAS stiller seg uforstående til det omfang saken har fått slik den nå presenteres fra Japan og størrelsen på de krav som fremsettes. GSAS beklager at nye parter - som er reklamasjonssaken uvedkommende - nå dras uforskyldt inn i saken av de japanske selskapene.

19.04.2017
Global Salmon AS
Dag Nikolai Ryste