Kommentarer

Se alle artikler

Fra ungdommen

Hallo? Hvor er dere? Har dere glemt oss?

Leserinnlegg

Dette leserinnlegget er skrevet av Amalie Berg og Nathalie Schønningsen i Nordlaks.

Vi hører dere ikke. Vi skjønner at dere har det travelt. Med fôring, lakselus, utviklingskonsesjoner, laksepriser og omdømmebygging. Men har dere glemt et viktig ansvar? Har dere glemt oss - ungdommene?

Vårt første møte med havbruksnæringen var for fem år siden. Da gikk vi i tiende klasse og sto overfor et viktig valg om videre skolegang. I den fullsatte salen i Vesterålen ble vi møtt med et tre timers foredrag.

Se for dere det. En tiendeklassing som ikke vet noe om næringen - skal plutselig forholde seg til hva en prosessoperatør er. I vårt andre møte ble vi invitert til en laksefabrikk. Guiden vår fortalte engasjert om den nye maskinen som skulle komme og hvor mange fisk den kunne sende gjennom hvert minutt. Vi var 15 og uvitende – ikke 30 og ferdig utdannet.

"Vi var 15 og uvitende – ikke 30 og ferdig utdannet."

Ungdommene er fremtiden. Derfor er det trist at ordene «dagens ungdom» er så negativt ladet. Selvfølgelig bruker dagens ungdom mer tid med mobiltelefon enn dere selv gjorde. Fantes det engang mobiltelefoner da dagens voksne var unge? I følge Google var noe av den mest avanserte teknologien på 80-tallet visstnok en «Sony Walkman».

Stilig. Ingen i vår omgangskrets har noe forhold til Walkman. Kanskje er det derfor «dagens ungdom» alltid vil være et negativt ladet begrep. Man har ikke de samme referanserammene. Man forstår ikke verden på samme måte. Mennesker er trygge på det de vet noe om, det som er kjent. Når utviklingen i verden går raskere og raskere, så blir generasjonskløften større og dypere.

Etter hvert som vi begynte på videregående ble det stille. Hvor ble det av dere? Gav dere opp?

Havbruksnæringen er kjempeviktig for Norge og verden. Dere sikrer sunn mat til verdens fat og er en viktig arbeidsplass langs kysten. Dette er det viktig at ungdommene forstår.

Vi har lenge lurt på hvorfor vi ikke er satt på dagsorden. Hver dag jobber dere med viktige ting - men er vi mindre viktig? Det er vi som er fremtiden og det er vi som skal drive næringen om noen få år.

"Det er vi som er fremtiden og det er vi som skal drive næringen om noen få år."

Forstå oss rett, det er mange bedrifter som gjør gode tiltak for å inkludere oss ungdommer og dere er blitt flinkere til å informere i en tidligere alder. Men vi vil forbedre arbeidet mot målgruppen som vi selv nylig var en del av: de som skal velge utdanningsløp under eller etter videregående.

Kommunikasjonen mot denne målgruppen bærer preg av at vi mennesker liker å gjøre det som er trygt og kjent. Alle stiller på stand med penner, sjokolade, visittkort og brosjyrer. Og foredrag. Masse foredrag. Det er det dere kan, og da gjør dere det.

Men dere må ha glemt å spørre dere selv om det har ønsket effekt. Fungerer det? Treffer dere kun de som allerede har etablert en interesse for faget?

Eller kanskje problemet rett og slett handler om at dere ikke vet hvordan dere skal kommunisere med oss?

Vi har et forslag. Dere må respektere hvem vi er, tørre å prøve noe nytt og være der vi er. Det er viktig at dere tør å bryte ut av de tradisjonelle mønstrene, fordi stand og foredrag funker ikke på unge som ikke allerede har en relasjon til dere.

Bruk kreativiteten til å engasjere før dere informerer. Bruk ungdommen. Vi kjenner vår egen generasjon og vi har mye å bidra med når det gjelder kommunikasjon mot denne målgruppen. Kanskje til og med mer enn kollegaen på nabokontoret som fortsatt synes Walkman er stilig.

For ett år siden opprettet vi en ungdomsbedrift som het «Sea the key». Vårt mål var å synliggjøre mangelen på kjennskap til sjømatnæringen blant unge, og forbedre den. Gjennom en messe kom vi i prat med mange ulike ungdommer. De deltok på en spørreundersøkelse og resultatene bekreftet ideen vår.

Problemet er ikke at unge har en negativ assosiasjon til næringen. Problemet er at vi ikke har noen assosiasjoner i det hele tatt. Dere trenger engasjerte ungdommer som forstår verdien av denne næringen og som ønsker å føre den videre i fremtiden. For å komme dit må man begynne på start.

"Problemet er ikke at unge har en negativ assosiasjon til næringen. Problemet er at vi ikke har noen assosiasjoner i det hele tatt."

Basert på resultatene har vi nå tatt saken i egne hender og utviklet en kampanje i samarbeid med Norges sjømatråd, Skretting og Nordlaks. Kampanjen heter #følgnordlaksen, og vi skal reise rundt i havbruksnæringen og lage innhold som kan engasjere målgruppen.

Sosiale medier er det opplagte valget av kanal. I tillegg tror vi at video er det mest effektive mediet for å engasjere. Vi inviterer alle til å se og kanskje la seg inspirere av kampanjen vår, som kan følges på Nordlaks sin Facebookside utover i mai og juni.

Vi tror og håper at et slikt tiltak kan vekke interesse og engasjere unge, men likefullt inspirere bransjen til å prioritere ungdom i større grad.