Kommentarer

Se alle artikler

Produksjonsavgift i havbruksnæringen, med hvilket formål?

Fiskeriminister Per Sandberg skriver i dette innlegget at Havbruksfondet trolig vil få inn over 1 milliard kroner med veksten som kommer til høsten med innføringen av trafikklyssystemet.

Leserinnlegg

Dette innlegget er skrevet av fiskeriminister Per Sandberg.

Stortinget har bedt meg sette i gang et arbeid med å utrede en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk for oppdrettsnæringen, og at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med det i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, med mål om at den blir innført om et års tid, senest 1. juli 2018.

For det første så synes jeg det er synd at stortingsflertallet ikke venter med å se hvordan modellen for det nye havbruksfondet slår ut, før en ny avgift skal introduseres, spesielt siden et enstemmig Storting sa nei til denne avgiften for bare to år siden.

Det er ingen som er uenige om at oppdrettsbransjen skal bidra. Alle er også enige om at kommunene skal tilgodeses. Det var nettopp derfor vi opprettet havbruksfondet, som potensielt kan gi et betydelig bidrag til kommunene som legger til rette for oppdrettsvirksomhet.

"Kommunene og fylkeskommunene får mer enn 1 milliard kroner til fordeling."

For å gi et bilde av hvor det kan være snakk om: Prøvekjøringen av det nye vekstsystemet antyder en vekst på om lag 2,45 prosent av dagens tillatelseskapasitet. Dette tilsvarer i overkant av 25 standardtillatelser. Vekst skal tildeles mot vederlag, og sist staten tildelte tillatelser gjennom auksjon, i 2013, var det laveste vinnende budet på 55 mill. kr. Om vi bruker dette beløpet som et anslag på gjennomsnittsprisen på den tildelte veksten, vil det innebære inntekter på i alt nesten 1,4 mrd. kr.

80 prosent av vederlaget skal fordeles til kommunal sektor gjennom havbruksfondet. Om anslaget skulle være riktig, innebærer det at kommunene og fylkeskommunene får mer enn 1 milliard kroner til fordeling.

Dette er altså betydelig mer penger til kommunene enn forslaget om produksjonsavgift som SV hevder vil gi kommunene rundt 400 millioner. Dog ifølge våre beregninger vil SV sitt opprinnelige forslag om en generell produksjonsavgift på 25 øre/kg gi litt i overkant av 300 millioner. Mens i Stortingets endelige vedtak er det kun ubearbeidet fisk som skal ilegges avgift, derav vil dette tallet bli lavere. Dette blir derfor å holde folk for narr når nå Arbeiderpartiet og SV lover gull og grønne skoger bare man får innført atter en avgift.

Jeg skjønner at mange har vært utålmodige når det gjelder havbruksfondet, men det har alltid vært en forutsetning om at inntektene fra havbruksfondet henger sammen med vekst. Prøvekjøringen av det nye vekstsystemet bekrefter at inntektspotensialet fra ordningen er betydelig, men om man skal realisere dette potensialet, er det nødvendig å gi næringen stabile og forutsigbare rammevilkår.

Det siste denne næringen nå trenger er et hastevedtak på bakgrunn av at man er inne i en meget god periode med gode inntekter i oppdrettsnæringen. Det har ikke alltid vært slik, og det er ikke gitt at veksten i lakseprisen fortsetter fremover. Jeg lyktes dessverre ikke få med meg et flertall på Stortinget i denne omgangen, så registrerer jeg at noen av mine motstandere er opptatt av å telle tap og seire. Jeg er mer opptatt av hvor mange arbeidsplasser som skapes langs kysten vår og at det fattes vedtak som skaper forutsigbarhet og gode rammebetingelser for næringen som i økende grad fremover skal sikre det velferdssamfunnet vi lever i.

Se Også


Ikke mulig å få på plass arealavgift innen tidsfristen

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) tror ikke det er mulig å innføre en ny oppdrettsskatt fra neste sommer. – Tidsfristen er for kort, sier han.

Siste saker
Mest lest