Kommentarer

Se alle artikler

Angelvik svarer Nordlaks

Kommersiell direktør i Nordlaks, Merete N. Kristiansen skriver i et leserinnlegg at forvaltningen kvier seg for å hente post med nye søknader om utviklingskonsesjoner, og at de søkerne som nå får tilsagn smøres så tynt utover at prosjektene står i fare for ikke å kunne realiseres. Det er et underlig utspill.

Kommentar av Angelvik

Denne kommentaren er skrevet av Roy Angelvik (Frp)

Han er statssekretær for fiskeriminister Per Sandberg (Frp), med havbruk som ansvarsområde.

Så langt har Fiskeridirektoratet mottatt omlag 60 søknader. I søknadene kommer det frem mange nye teknologiske løsninger. Til nå er det 9 konsepter som har kommet gjennom det første nåløyet, og 5 av disse har også fått endelig tilsagn. Nordlaks sin "Havfarm" er en av dem. 15 har fått avslag. Nordlaks søkte om 39 tillatelser (30 420 tonn), men har fått tilsagn om 10 (7800 tonn). En klagesak fra selskapet ligger nå til behandling i departementet. Grove anslag viser at 10 tillatelser har en markedsverdi på i alle fall 550 millioner kroner.

Og, hva mener Kristiansen med spredd utover? At små og mellomstore prosjekter skal ekskluderes? Vi trenger et mangfold av verktøy av ulik teknologisk løsninger i fremtiden. Jeg synes det er merkelig at en så stor aktør bruker en slik tilnærming på et tilbud som en hel næring synes er fantastisk. Utviklingstillatelsene er for at hele næringen på sikt kan vokse, men ikke før vi finner en produksjonsmetode som sikrer oss en bærekraftig og fremtidsrettet produksjon. Det er jo nettopp hensikten med disse tillatelsene!

Dette er særtillatelser som gir aktørene risikoavlastning. På den måten legger vi grunnlag for utviklingsprosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Fiskeridirektoratet jobber nå kontinuerlig med søknadene som er kommet inn. Kravene til dokumentasjon er streng. Det skal de være. Det er helt nødvendig at det gjøres en grundig behandling av søknadene. Derfor er arbeidet også tidkrevende. Det må for alle som søker være klinkende klart at disse konsesjonene ikke er ment som en snarvei til vekst.

Det nye vekstregimet, trafikklyssystemet, kommer til høsten. Den foreløpige fargeleggingen viser at 7 produksjonsområder områder er grønne, 5 er gule og ett er rødt. Man kan ikke klage på ikke å få vekst. Nå er det opp til oppdretterne. Det gjelder også Nordlaks. Noen har en liten jobb å gjøre, og noen må jobbe knallhardt hver dag fremover.

I følge Dagens Næringsliv truet Nordlaks nylig med å flytte sin laksesatsing til Kina. Det står selskapet selvfølgelig fritt til å gjøre, om de ønsker det.

Kristiansen mener ambisjonene om laksevekst bare er sånn middels. Samtidig har det aldri blitt lagt bedre til rette for vekst enn nå. I tillegg fikk Nordlaks og alle andre oppdrettere i Norge tilbud om betydelig vekst gjennom såkalt VTB. Oppå dette kommer tilbudet om fem prosent økt biomasse mot strenge lusekrav. Det takket selskapet nei til.

Kristiansens leserinnlegg "Huff..." kan du lese HER

Siste saker
Mest lest