Kommentarer

Se alle artikler

Paradoksenes tid er ikke forbi

Elvene fylles nå med mellom- og storlaks i en grad vi må langt tilbake i tid for å finne maken til. Det gjør det vanskelig å skjønne NINAs spådom om færre storlakser, skriver Frode Reppe i denne kommentaren.

Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Halfdan Mellbye, advokat i Steenstrup Stordrange DA.

Kommentaren sto først på trykk i Fiskeribladet 13. november.

En ny laksesesong er i gang, og i tradisjon tro kjører media, godt hjulpet av forskerne sitt løp mot havbruksnæringen. For riktig å underbygge vår manglende tillit, fylles elvene nå med mellom- og storlaks i en grad vi må langt tilbake i tid for å finne maken til. Innsiget måles på to steder i Norge ved hjelp av kilenøter. 

I overvåkningsnota i Namsenfjorden er fangstene historiske, dvs. de slår alle rekorder, selv de fra 60-tallet ifølge fiskeren. Nå ser det også ut som smålaksen følger opp trenden. I Dagens Næringsliv den 31/5, nøyaktig på datoen storlaksrekorden ble slått i kilenøtene i Namsen sier leder for Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning (VRL) det følgende;

«Alt tyder på at det kommer mye storlaks til elvene i år. Men lakseforskerne er bekymret for den kraftige nedgangen i antall smålaks».

VRL antok med utgangspunkt i de eneste innsigsovervåkingene som finnes i landet at det måtte bli et år med mye storlaks. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være tungt for VRL å fastslå et nytt storlaksår, nettopp fordi lederens eget forskningsinstitutt, NINA den 26/4-2017 i en artikkel i forskning.no mener å ha dekning for å hevde at det blir færre storlaks grunnet genetisk innblanding fra oppdrettslaks. Sågar har VRL hevdet at det skal bli mindre og mindre villaks på generell basis, grunnet at innblandingen av rømt oppdrettslaks har ødelagt dens evne til å overleve.

Det er svært vanskelig å forutsi et storlaksår slik situasjonen en gang er i havet. For å eksemplifisere ble 2016 også karakterisert som et storlaksår, og to storlaksår på rad er vel noe så sjeldent som andetenner. Når det likevel ifølge VRL blir storlaksår to år på rad, så blir det jo ennå vanskeligere å skjønne NINAs spådom om færre storlakser. Tvert imot så ser det jo ut til å bli mer storlaks, også i de elvene som får dårligste karakter på genetikkskalaen. Målselva er et godt eksempel på dette.

"Når det likevel ifølge VRL blir storlaksår to år på rad, så blir det jo ennå vanskeligere å skjønne NINAs spådom om færre storlakser"

Det kan neppe være veldig omstridt at årene med mye oppdrettslaks på gytegrunnene er forbi, det har Norsk Regnesentral, oppdretterne selv og OURO sørget for. Dermed skulle det heller ikke være omstridt når jeg hevder at om det ikke er blitt mindre storlaks i 2017, så er det lite trolig at effekten av innblandingen er veldig dramatisk.

I et fall VRL mener det er dramatisk, så må de svare på hvor det ble av Miljødirektoratets spådommer fra 2008 om villaksens undergang innen 5–10 år grunnet havbruksnæringen.

Skal en i skrivende stund gjøre som VRL, og legge resultatene fra nota i Namsenfjorden til grunn, ser det ut som om det kan bli storlaksår, mellomlaksår og smålaksår på en gang i 2017 (?), og da har jeg ikke nevnt lusa med et ord.

Siste saker
Mest lest