Kommentarer

Se alle artikler

Liker du ikke innvandrere? Da er du mot sjømat

Hvis du ikke tror det, sjekk hva som skjer i industrien i USA.

ARTIKKELFORFATTER ...

... Drew Cherry er redaktør i IntraFish Media. Han er fra Alaska og jobber fra fiskeribyen Seattle på USAs vestkyst. Til høsten flytter han tilbake til Bergen der han har bodd med kone og barn i tre år tidligere.

Det er interessant å se hva som skjer i USA, og over hele verden, når det gjelder innvandring. Du har hørt den gamle påstanden om at innvandrere stjeler jobbene fra oss, men vit også at den ikke stemmer. I virkeligheten ville mange selskaper, kanskje spesielt i sjømatindustrien, ikke klart seg uten innvarndrere.

Heldigvis fikk Trumps motstand mot innvandring en kilevink, da myndighetene nylig kunngjorde at de utsteder 15.000 visa for sesongarbeidere.

Det var en fin gest, men den kom for sent, og var alt for liten.

Amerikansk sjømatindustri er den delen av amerikansk økonomi som har vært hardest rammet av mangelen på arbeidskraft. Ikke minst gjelder dette for fiskeriene som har en begrenset fangstperiode, som i Alaska. De politiske feilskjærene kan ironisk nok komme til å koste amerikanske arbeidsplasser.

Men dette gjelder ikke kun for Alaska. Fra Mexicogolfen til Maine og til Virginia, overalt ser vi at fiskere og foredlingsbedrifter er rammet. De 15.000 ferske og midlertidige arbeidstillatelsene vil ikke hjelpe stort etter hvert som de har blitt tynt spredt utover hele den amerikanske økonomien.

Skaden er selvpåført. Hva skjer, hvis fabrikkene i Bristol Bay ikke får tak i folk som kan bearbeide laksen som flommer inn fra anleggene? De får ikke solgt fisken, noen fiskebåter må gi opp, og fabrikker må stenge, fordi de mangler arbeidere som skal gjøre jobben.

De mange innvandrerne som jobber i sjømatindustrien er et utsatt politisk mål for dem med nasjonalistisk mentalitet -- ikke kun i USA, men også i Storbritannia, der vi ser samme typen misforståelser om hva innvandrerne bidrar med.

Ett resultat er Brexit og framtidige konsekvenser for sjømatnæringa.

- Vi forstår de arbeidsgiverne som er avhengige av de såkalte H-2B-arbeiderne [det er de som har arbeidstillatelse i de mest utsatte sektorene, som sjømat. Red.]. Men vi er også oppmerksomme på de mulige bivirkningene av å åpne for økt tilstrømning av midlertidig utenlandsk arbeidskraft, noe som vil øke presset på lønningene for alle som jobber med sesongbetonte jobber, skrev Dianne Feinstein, demokratisk senator, og Chuck Grassley, republikansk senator, i et opprop («US jobs») rettet mot egne velgere.

Oppropet er skrevet av to personer som aldri har satt sin fot i en fabrikk.

De blir støttet av millioner av skrivebordsøkonomer som er fullstendig blinde for det kostnadspresset som gjelder for bearbeidingsindustrien. Amerikanere selv er fullstendig uten interesse av å ta disse jobbene, selv når alternativet er å gå arbeidsledig.

Hva med dette: Neste gang du hører at noen begynner å snakke om innvandrere som stjeler jobbene, spør om de er villige til å gjøre jobben de tror de beskytter.

Grassley, Feinstein og alle andre som er på anti-innvandrings-toget, vær raske neste gang det kommer en last med laks inn. Ta på dere arbeidsklærne, gå inn i hallen, og sett i gang med bløgging.

Siste saker
Mest lest