Kommentarer

Se alle artikler

Snakker om to forskjellige epostsaker

Styreleder i NSL, Håvard Høgstad, kommer her med et tilsvar til tidligere styreleder Lars Heine Kåsa i form av en epost til Fiskeribladet. Høgstad mener at det er to ulike eposter til ulike mottakere, men at de omhandler samme tema.

Leserinnlegg

Dette leserinnlegget er skrevet av Håvard Høgstad, styreleder i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

Leserbrevet stod først på trykk i Fiskeribladet.

Vi vil understreke det faktum at det her snakkes om to ulike e-poster til ulike mottakere, men at de omhandler samme tema. Den saken som her omtales er ikke e-posten som Dagbladet omtalte tidligere i sommer. Saken dere viser til har vært behandlet i bransjeutvalget og det har i tillegg vært behørig dekning i media av denne saken i begynnelsen av februar. Derfor velger vi også å være åpen om den interne behandlingen av denne saken.

En medlemsbedrift i Hardanger forespurte den 19. januar 2017 om NSL kunne være avsender av et notat om begrensningene i Hardanger. Notatet skulle ifølge forespørselen sendes til sentrale politikere på Stortinget og det var sagt i forespørselen, at man skulle framstå som saklig og ikke kontroversiell.

Bransjeutvalget ønsket i utgangspunktet ikke at NSL skulle være avsender alene. Det ble imidlertid godkjent at notatet skulle framsendes av NSL som budbringer, men at vi måtte ha åpenhet på at det var navngitte oppdrettere som var avsendere og at NSL ikke på nytt måtte bli oppfattet som bare kverulanter ref. tidligere saker som hadde versert i media. Man ønsket å nå stortingsrepresentanter i de viktigste komiteene. Ingen andre enn stortingsrepresentantene var nevnt som mottaker av notatet.

Både oppdretteren som var avsender og oppdrettsutvalget ønsket en ryddig opptreden fra NSL sin side, og det var aldri hverken forespurt om eller drøftet i oppdrettsutvalget, at saken skulle sendes i noen bakkanaler. Etter det vi forstår ble notatet mottatt av stortingsrepresentantene den 24. januar 2017.

Man hadde ingen kunnskap om måten dokumentet var sendt fram på før etter at oversendelsen var gjennomført.Saken blir kjent i media den 10. februar 2017. Oppdrettsutvalget gir administrasjonen tydelig kritikk for måten man har sendt fram notatet på, der man påpeker at det ikke var dette vi hadde godkjent. Også den aktuelle medlemsbedriften reagerer negativt på måten dette er gjort på. Det blir konsensus mellom oppdrettsutvalget og den aktuelle medlemsbedriften om ordlyden i en pressemelding, som skal bidra til å dempe konflikten og bringe saken tilbake på riktig spor. Kommunikasjonssjef Frode Reppe framsender denne pressemeldingen i henhold til instruks mot slutten av dagen.

I pressemeldingen står det:

«NSL registrerer at det sås tvil om hensikten med utspillet og at man etterlyser hvem som er Steenstrup Stordranges klient. Dette er forhold som kommer tydelig fram i oversendelsen til de nevnte politikerne, der det står at NSL har sendt fram henvendelsen på vegne av Lingalaks AS, Tombre Fiskeanlegg AS og Hardanger Fiskeforedling AS. Det er også forannevnte oppdrettsselskap som er klientene til Steenstrup Stordrange. Det er ingen grunn til å spekulere i disse sammenhengene og NSL er trygg på at de nevnte selskapene vil kommentere saken i den grad de finner det nødvendig. Saken dreier seg ikke om en ny krig mot HI, men om det er rett at Hardangerfjorden ikke har hatt samme rammebetingelser som resten av Norge siden 2008. Det må være legitimt for tre toneangivende oppdrettsselskaper i regionen, å stille dette spørsmålet.»

Siste saker
Mest lest