Kommentarer

Se alle artikler

Overskuddet på 1.700 tonn som velter markedet

Forrige uke eksporterte Norge rundt 21.000 tonn laks (i tillegg gikk noe til innenlandsk konsum). Det tilsvarer nesten et helt års produksjon av saue- og lammekjøtt.

Fårikål-sesongen er på hell, og media har nok en gang vært fylt opp av stoff om det store overskuddet på saue- og lammekjøtt. Og det blir ikke bedre. Til neste år ventes det ifølge Nortura et overskudd på hele --- (trommevirvel) 1.700 tonn.

1.700 tonn – et avrundingsfeil i laksenæringen, men en nær uoverkommelig mengde for saue-bransjen.

- Prognosen viser tydelig at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende. Den kraftige salgsøkningen tidligere i år kom som følge av svært kraftfulle tiltak. Vi kan ikke forvente at det blir normalen, selv om det også framover skal jobbes knallhardt med produktutvikling og salg, sier Jakob Simonhjell i Nortura i en pressemelding. Nortura har ansvar for å sette engrosprisen, og skal regulere markedet.

Ifølge Finansavisen er det minst 3.000 tonn sauekjøtt på lager, og en del av det «dumpes i all stillhet i utlandet». Bønder får angivelig mellom 5 øre og 2 kroner (!) kiloen for slakt (merk; for sau, mer for lam).

«Hele landbruket er jo et galehus. Men det er klart at alle sauene forstår at noe er galt når bøndene får fem øre per kilo for kjøttet», skriver redaktør Trygve Hegnar i en leder forrige uke.

I Dagsnytt18 var det forrige uke en debatt om at subsidiert sauekjøtt har blitt eksportert til Afghanistan (og andre land). – Det er ikke riktig (å gjøre det slik), sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp). Det har også pågått en heftig debatt om støtte til bygging av nye sauefjøs (bøndene får i tillegg betydelig direkte produksjonsstøtte).

Produksjon på 1,8 tonn i året

I 2018 anslås det en norsk produksjon av saue- og lammekjøtt på 26.300 tonn pluss import på rundt 1.000 tonn. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det i 2017 rundt 14.500 «jordbruksbedrifter med sau». Det tilsier at hver sauebonde i snitt produserer 1,8 tonn kjøtt i året. Joda, det er mange som har sau som attåtnæring, men det sier mye om proporsjonene.

Ett enkelt oppdrettsanlegg, hvor det typisk er fire tillatelser, produserer over 4.000 tonn laks i året. Eller godt over 2.000 ganger mer enn en typisk sauebonde. Norsk produksjon (slaktevolum) av laks er ventet til rundt 1.150.000 tonn i neste år – eller 44 ganger så mye som saueproduksjonen.

Epler og pærer

Det vet jo alle, mener du kanskje? Tja, alle som til daglig jobber med laks vet det – men vet mannen på gata det? Og trenger han å vite det?

Enhver engasjert samfunnsborger har nok fått med seg at laksenæringen har blitt milliardindustri, og en stor matprodusent. Likevel er nok ikke «folk flest» klar over de enorme volumene mat næringen produserer.

Neida, kjøttproduksjon og lakseoppdrett er ikke direkte sammenlignbart. Det er en rekke forskjeller, ikke minst det omdiskuterte importvernet av landbruksprodukter. Samtidig er det også noen likheter. I begge tilfellene er det snakk om matproduksjon, og begge næringene er (hovedsakelig) distriktsnæringer.

Norsk landbruk produserer totalt rundt 350.000 tonn kjøtt i året, mest svin, etterfulgt av kylling, storfe og sau. Norsk lakseproduksjon er over tre ganger så stor. «Sjølberging»? Og subsidier? Don’t get me started!

Marine Harvest venter i 2018 å produsere 249.000 tonn laks i Norge (som er 71 prosent av norske bønders kjøttproduksjon), mens de globalt vil produsere mer laks enn norske bønder produserer kjøtt. Den norske saueproduksjonen på 26.300 tonn tilsvarer omtrent det et mellomstort lakseselskap som Bremnes Seashore produserer.

Det burde være i næringens interesse at størrelsen i enda større grad kommer frem. Laksenæringen produserer tross alt enorme sunne proteiner, med mindre miljømessige fotavtrykk enn kjøttbransjen. Og det uten subsidier, men snarere tvert imot gjennom skatter og betaling for konsesjoner.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.