The World’s 30 Biggest Salmon Producers

IntraFish Media er ferdig med en ny industrirapport: Dette er verdens 30 største produsenter.

IntraFish har laget denne rapporten 11 år på rad. Produksjonen av rapporten startet i midten av mai måned og var ferdig i begynnelsen av juni måned.

- Man blir aldri helt ferdig med slike rapporter. Det har skjedd viktige endringer, som for eksempel at Geir Isaksen sluttet som konsernsjef i Cermaq og at finansdirektøren i Morpol, Steven Rafferty sluttet, etter at rapporten var ferdig skrevet. Vi tror likevel at vi har fått med oss de fleste viktige begivenheter i rapporten. Den kraftige nedgangen i lakseprisen i juni skulle vi gjerne også hatt mulighet for å drøfte nærmere i rapporten, men på et tidspunkt måtte vi bare sette strek for å få rapporten ut, sier Joar Grindheim og Geir Bjørn Nilsen, som har skrevet rapporten.

Et sentralt tema i rapporten handler om fremtiden. Både Norge og Chile, verdens to dominerende lakseprodusenter, står overfor spennende dager, måneder og år. Chile er i en gjenoppbyggingsfase etter ILA-kollapsen, mens hele havbruks-regimet i Norge kanskje skal omarbeides. Tidligere fiskeridirektør Peter Gullestad ledet et utvalg som har foreslått omfattende endringer. Blir rådene fra utvalget omgjort til lov, representerer endringene et paradigmeskifte for norsk havbrukspolitikk med hensyn til biologisk tenkning. Målet med utvalget har vært å berede grunnen for videre vekst i havbruksnæringen.

I rapporten peker IntraFish på at lus, sykdom og rømt oppdrettslaks er årsaken til at Norge har hatt lav vekst i produksjonen de siste årene.

PRIS: 9500 kroner

Bestillingen kan sendes per epost til: reports@intrafish.com

Pricing: VAT is not included. VAT will vary from country to country and will be estimated and added as it goes through customs.

User