NYHETER

Se alle artikler

Forsøk: Skal fôre norsk laks med GMO-oljer

Havforskningsinstituttet (HI) og NTNU vil gjøre forsøk hvor de fôrer laks med fôr som inneholder oljer fra en genmodifisert versjon av raps-planten camelina.

Det fremgår av søknad som HI har sendt til Mattilsynet. IntraFish har fått innsyn i søknaden.

Planten oljen kommer fra, camelina sativa, er genmodifisert ved å overføre gener fra alger som produserer EPA og DHA til den. Ifølge søknaden fra HI er det like store mengder EPA og DHA som i fiskeolje. Disse to stoffene er sentrale når det gjelder laksens innhold av omega 3.

«Tidligere forsøk har ikke påvist negative effekter når tidligere versjon av oljen ble undersøkt med hensyn på vekst, fôromsetning eller stressrespons. Oljene inneholder heller ikke arvemateriale som kan påvirke fisken. Gjeldende variant er ikke enda utprøvd, med det forventes det ingen negative effekter på fisken. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan være komponenter i oljene som kan ha positive eller negative effekter på fiskens immunforsvar. For å undersøke dette, vil fiskenes tilstand etter død utfordres med en immunstimulator, lipopolysakkarid», heter det i søknaden.

Krevende å finne alternativer
HI skriver at mangel på marine råstoffer til fôr og økt produksjon av laks, har ført til større bruk av planteoljer i laksefôret generelt.

«Dette har redusert innholdet av EPA og DHA til rundt 25 prosent av opprinnelige verdier. Dette reduserer helsemessige effekter hos konsumentgruppene. Fortsatt utvikling av laksenæringen krever alternative kilder for EPA og DHA. På bakgrunn av dette har NFR (Norges forskningsråd, red. anm.) bevilget og finansiert gjeldende prosjekt med transgene oljer. Prosjektet har derfor samfunnsmessig verdi da bidrag fra disse oljene kan være det som er nødvendig for en sterk og økende akvakulturnæring», heter det.

Forsøkene HI planlegger å gjennomføre omfatter totalt 360 laks. Planen er å utføre forsøkene fra en startvekt på 100 gram og sluttvekt på 300 gram.

En av de få reelle mulighetene
Professor Rolf Erik Olsen ved NTNU Sealab jobber sammen med HI om forsøket.

- Vi planlegger å starte opp forsøket i november. Vi har ennå ikke fått svar fra Mattilsynet, men regner med at det går i orden, sier Olsen til IntraFish.

Han mener at bruken av denne type olje, kan være en av de få reelle mulighetene en har til å øke innholdet av EPA og DHA i fiskefôr.

- Vi skal vise hvordan dette vil fungere i laks. Så blir det opp til politikere, fôrfirmaer og forbrukere om de ønsker laks med denne typen oljer, sier Olsen.

Oljene hentes fra planter som har blitt dyrket i drivhus i Storbritannia.

- Det mange er redde for når det er snakk om GMO, er overføring av gener. Her skal vi gi laks olje fra en plante – oljen inneholder ikke noen gener som på noe vis kan overføres til laksen eller miljøet, sier Olsen.

Ifølge Olsen har det blitt gjort forsøk med oljer fra genmodifiserte planter til laks en gang tidligere i Norge, da med en annen type olje.