NYHETER

Se alle artikler

Lerøy ville ha markedsføringspenger fra departementet

Og da departementet avviste søknadene, klagde sjømatkonsernet. Departementet sto på sitt.

IntraFish har fått innsyn i et brev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har sendt til Lerøy. I brevet, som er datert 15. september, spør NFD Lerøy om de ønsker å opprettholde klagene de har sendt inn grunnet avslag på støtte til markedsføring.

Klagen har blitt sendt fordi Lerøy ikke fikk penger fra departementet til «Lerøy kit» og «Lerøydagen».

«Departementet avslo søknadene under henvisning til at støtte til tiltakene i praksis vil bety finansiering av markedsføring av sjømatprodukter fra Lerøy», heter det i brevet fra NFD. Brevet er undertegnet av avdelingsdirektør Astrid Holtan og seniorrådgiver Helga Marie Johnsen.

«Lerøy kit» er ulike sjømatprodukter Lerøy gir til barne- og ungdomslag i Bergen og omegn, slik at dette kan selges under aktuelle arrangement. «Lerøydagen» arrangeres av Lerøy og Norges Håndballforbund Region Vest for skoleklasser. Her får en informasjon om håndball og kosthold, og elevene får gratis sushi fra Lerøy til lunsj. Lerøy søkte støtte fra departementets ordning som omfatter prosjekter hvor barn og ungdom deltar, knyttet til tilberedning og konsum av sjømat.

Foreslo fjerne logo
I en klage, sendt 7. juli, foreslo Lerøy å «leverer produkter uten logo ut til lag/organisasjoner». Det falt ikke i god jord hos departementet.

«Opplysningene om at Lerøy vil fjerne logoene fra produktene endrer ikke vår vurdering. I den forbindelse viser vi til at selv om man fjerner Lerøys logo fra produktene, vil det likevel ikke være tvil om at det er Lerøy Seafood Group som står som leverandør av Lerøy kit og som medarrangør av Lerøydagen. Økonomisk støtte til disse prosjektene vil etter departementets skjønn fremdeles innebære å tildele offentlige midler til å markedsføre en av verdens ledende sjømataktører og dennes produkter», heter det i brevet.

Departementet viser også til at ordningen som Lerøy har søkt penger under, er «en begrenset tilskuddsordning på totalt 6 millioner kroner hvor søkere ikke har rettskrav på å få innvilget sine søknader». Alle søknader blir vurdert faglig og politisk.

Stoppet før klagen nådde Kongens bord
I brevet NFD sendte Lerøy 15. september, ble det opplyst om at sjømatkonsernets klage ville ende på Konges bord.

«Som opplyst i vårt vedtak av 30. juni d.å. er klageinstansen i nærværende saker Kongen i statsråd. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at dersom en klage på et avslag fra et departement blir fremmet for Kongen i statsråd, faller retten til å klage til Sivilombudsmannen bort», hetet det i brevet.

I brevet ber NFD om tilbakemelding innen 6. oktober om hvorvidt Lerøy ønsket å opprettholde klagen. NFD opplyser til IntraFish at klagen nå har falt bort.

Taust
IntraFish sendte tirsdag morgen noen spørsmål om saken til Lerøys direktør for marked og forretningsutvikling, Åshild Nakken. Der spurte vi blant annet om hva Lerøy synes om å få avslag, og «ville støtte til Lerøy vært en overføring fra skattebetalerne til markedsføring av en av verdens ledende sjømataktører?».

«Din henvendelse er sendt videre til Henning Beltestad (konsernsjef i Lerøy, red. anm.) og Anne Hilde Midttveit (leder for samfunnsansvar og kvalitet, red. amn.) i Lerøy Seafood Group», skriver Nakken. Tirsdag ettermiddag hadde verken Beltestad eller Midttveit tatt kontakt.