NYHETER

Se alle artikler

Engesund fikk nei – må brakklegge

Engesund Fiskeoppdrett får ikke dispensasjon for kravet til felles brakklegging høsten 2017 for lokaliteten Dyrholmen Vest.

Kart

Engesund Fiskeoppdrett sitt visningsanlegg View the full map

Lokaliteten ligger i Fitjar kommune i Hordaland, og har en MTB-grense på 780 tonn. Det er en visningslokalitet.

Selskapet hadde søkt Mattilsynet om å få dispensasjon fra kravet til felles brakklegging høsten 2017, viser et dokument IntraFish har fått innsyn i. Engersund viste blant annet til følgende årsaker for å slippe felles brakklegging:

  • August er en viktig tid på året for visningsanlegg
  • Få fisk på lokaliteten, gir lavt smittepress
  • Mange tiltak mot lus, som luseskjørt, undervannsforing og rognkjeks
  • Lengre enn 5 km til nærmeste aktør
  • Liten aktør med sårbar økonomi
  • Lengre produksjonstid i sjø enn planlagt pga vaksinereaksjon hos smolten

Må brakklegge

Mattilsynet viser til at alle lokaliteter i brakkleggingsområde 5, Austevoll Øst og Stokksundet, skal ligge brakke i august i oddetallsår.

«Denne ordningen er et tiltak mot lus, men den har også vist seg nyttig mot PD», heter det i brevet sendt til Engesund.

Lokaliteten fikk dispensasjon til felles brakklegging august 2015. Da fordi det var 1) Et enkelt tilfelle 2) Nivået voksne hunnlus skulle holdes tilnærmet 0 i hele august 3) Visningsanlegg med særlige krav til drift 4) Et prosjekt mot lus som var i gang ville blitt forstyrret ved brakklegging og 5) selskapet skulle finne andre løsninger enn dispensasjon før neste felles brakklegging.

Denne gangen får selskapet nei.

«Mattilsynet mener at felles brakklegging er et så viktig tiltak mot lus og smitte at det er nødvendig med streng praktisering av dette regelverket. Dette ble selskapet gjort oppmerksom på i dispensasjonsvedtaket for høsten 2015. Mattilsynet kan ikke se at det har kommet nye momenter i saken som åpner for dispensasjon i 2017», heter det.

Søknaden er derfor avslått.