NYHETER

Se alle artikler

Nasdaq-prisen opp 6,2%

Nasdaq-prisen (NQSalmon) steg 6,2 prosent til 62,50 kr/kg i uke 41.

Fakta Nasdaq-prisen

Nasdaq-prisen

  • Er en vektet snittpris basert på rapporterte salg gjort av et utvalg norske lakseeksportører og lakseprodusenter
  • Skal være representativt for den totale eksporten fra Norge
  • Er prisen for fersk atlantisk laks, sløyd med hode (HOG)
  • Måles FCA Oslo. For å finne prisen oppdrettere får, må en trekke fra kostnader til transport og terminal. Dette er vanligvis rundt 0,70 kr/kg
  • Danner grunnlaget for oppgjøret av forward-kontrakter gjort på Fish Pool.
  • Publiseres hver tirsdag ettermiddag av Fish Pool.

Kilde: Fish Pool / Marine Harvests industry handbook 2015

Det viser en oppdatering fra Fish Pool tirsdag ettermiddag.

Samtlige vektklasser, foruten 8-9 kr (kun 0,4 prosent av volumene) steg i pris sammenlignet med uken før.

De fire mest alminnelige vektklassene, som sto for over 90 prosent av volumene, utviklet seg slik:

Vektklasse (kg)Pris (kr/kg)Prisendring fra uken før (kr)Distribusjon (%)
2-353,903,5214,94
3-461,063,4225,46
4-563,682,2133,28
5-666,281,5818,64