NYHETER

Se alle artikler

Glede i Midt-Norsk Havbruk

Midt-Norsk Havbruke er glade for å være i innspurten for å få tildelt 4 utviklingstillatelser. Selskapet håper å sette første fisk i sjøen høsten 2017.

Fiskeridirektoratet gav fredag kveld Midt-Norsk Havbruk Produksjon, et datterselskap av Midt Norsk Havbruk beskjed om at selskapet nå er i innspurten til å få tildelt 4 utviklingskonsesjoner på hver 780 tonn, totalt 3120 tonn.

- Tildeling av 4 utviklingstillatelser til Midt-Norsk havbruk konsernet er en betydelig utvidelse konsernets virksomhet, og vi er ydmyke og stolte over å få anledning til å bidra til utvikling av den norske havbruksnæringen, skriver selskapet i en pressemelding.

- Våre ansatte er meget motiverte til å gå i gang med vårt konsept. Aquatraz, hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere skal utvikle konseptet for å sikre en fremtidsrettet produksjon hvor vi reduserer næringens hovedutfordringer knyttet til lus samt bidra til enda bedre fiskehelse, skriver de.

For å lede selskapets satsing knyttet til utviklingstillatelsene har de ansatt Steingrim Holm som har omfattende kompetanse og erfaring til å gjennomføre utviklingsprosjektet på en forsvarlig og god måte.

- Midt-Norsk Havbruk konsernet vil umiddelbart starte arbeidet med å få på plass de siste forhold som gjenstår før endelig vedtak, og vil i den fortsette vårt gode samarbeid med Fiskeridirektoratet og andre involverte parter, herunder vår samarbeidspartner Seafarming Systems, heter det i pressemeldingen.

Selskapet har som målsetning om oppstart på prosjektet i løpet av 2017, hvor første fisk i sjøen skal være på plass høsten 2017.

Se Også


Tre avklaringer om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag sendt brev med avklaringer til tre søkere om utviklingstillatelser.