NYHETER

Se alle artikler

Disse forskerne skal undersøke HI

Det faglige rådet som skal gi råd om Havforskningsinstituttets (HI) faglige utvikling, gjeldende mål, oppgaver og rammer for virksomheten, er nå fastsatt.

Det var i februar 2016 at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) vedtok at et slikt råd skulle etableres. Det skjedde etter bransjeorganisasjonen Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) i lengre tid hadde stilt spørsmål rundt HI forskning, særlig i Guddalselva.

I et brev sendt til NSL i januar 2017, svarer NFD på flere spørsmål rundt HI, blant annet om evaluering.

«Instituttet ble evaluert i 2012 i regi av departementet og Forskningsrådet, og en nye evaluering i regi av Forskningsrådet er nå igangsatt. Departementet har nylig oppnevnt et faglig råd for instituttet bestående av internasjonale og nasjonale eksperter, som blant annet skal se på instituttets forskning i Guddalselva», heter det i brevet.

Etter innsyn i et annet brev, finner vi ut at rådet ble sammensatt i januar, og består av følgende medlemmer:

Barange, Manuel - UN Food and Agriculture Organization, Italy.
Bellingham, James G. - Center for Marine Robotics, Woods Hole Oceanographic Institution, USA Degnbol, Pou - Aalborg University, Denmark
Giske, Jarl - University of Bergen, Norway
Hilborn, Ray - University of Washington, Seattle, USA
Kamermans, Pauline - IMARES, Nederland
Link, Jason - NOAA Fisheries, USA
Lochte, Karen - Alfred Wegner Institute, Germany
Marshall, Tara - University of Aberdeen, UK
Stenseth, Nils Christian - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, University of Oslo, Norway
Vorkamp, Katrin - Aarshus University, Denmark.

Det er utpekt for en periode på tre år.

«Departementet takker dere for at dere tar på dere denne rollen. HI er sekretariat for det faglige rådet, og vil bli deres kontaktpunkt», heter det i et brev IntraFish har fått innsyn i.

Etablerer også et referanse-forum
I tillegg til det faglige rådet, skal Havforskningsinstituttet etablere en referansegruppe, for formidling av data og forskningsresultater.

«For enkeltaktører vil det være mest hensiktsmessig å gi innspill gjennom sine næringslivsorganisasjoner. Det er nær 10 000 personer som er registrert med fiske som hovednæring og nær 1000 havbrukstillatelser registrert i 2017. Instituttet kan mao. ikke forholde seg like godt til hver enkelt av disse. Instituttet har derfor tatt initiativ til et referanse-forum for akvakultur (Referansegruppe for akvakulturforskning), og innkalt organisasjonene mv. til et første møte i februar 2017», heter det i brevet sendt til NSL.

- Veldig godt fornøyd
Frode Reppe, fagsjef kommunikasjon og næringspolitikk, er veldig fornøyd med at rådet nå skal se nærmere på HIs arbeid.

- Dette er veldig positivt, og i tråd med det fiskeriminister Per Sandberg lovte oss etter møtet vi og HI hadde med ham i fjor vinter, sier Reppe til IntraFish.

Han er også godt fornøyd med at det blir etablert et referanse-forum.

Det faglige rådet skal møtes minimum to ganger i året, og ellers hvis leder av og/eller et flertall av medlemmene i rådet og/eller instituttet ønsker det. Hele mandatet kan du lese HER: