NYHETER

Se alle artikler

Svakere enn ventet fra SalMar

SalMars fjerdekvartalsrapport skuffer i forhold til forventningene. Analytiker Kolbjørn Giskeødegård venter kursfall fra starten av i dag.

Analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets skriver i en oppdatering onsdag at marginen til SalMar var 15 prosent under forventning fra analytikerne som følger selskapet. Det skyldes en kombinasjon av lavere marginer og volum enn ventet.

- Midt-Norge hadde en marginskvis på grunn av vansker med salg av økologisk laks og skyving av slaktevolum til 2017. Guidingen for i år er økt med 3.000 tonn. Innen videreforedling var også marginene svakere enn ventet på grunn av høye spotpriser, skriver han.

Han mener det positive med rapporten er driften i Nord-Norge der de leverte den høyeste marginen for et børsnotert selskap i Norge noensinne med 38,3 kroner per kg.

- Vi regner med 100 prosent er solgt i spotmarkedet, stort sett mot slutten av kvartalet til de høyeste prisene, skriver han.

I Midt-Norge var marginen 22,4 kroner per kg.

Utbyttet på 12 kroner var i tråd med forventningene, men Giskeødegård mener rapporten alt i alt var negativ og han venter derfor en negativ prisreaksjon på børsen i dag.

Også Tore Tønseth, analytiker i Sparebank1 Markets, mener SalMar-tallene var svake. Han mener mye kan forklares med at selskapet fikk lavere pris enn ventet på grunn av høy kontraktsandel på 60 prosent. Han vil nå justere ned tallen for SalMar da selskapet etter hans mening har underprestert det siste halvåret.

Han mener likevel at det meste av det negative i rapporten allerede er dekket av dagens aksjekurs, og skriver i oppdateringen at dersom aksjen faller markant i dag vil det være en god kjøpsmulighet.