NYHETER

Se alle artikler

Skeptisk til å ha laksen på land hele livet

Konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest Group har ikke latt seg imponere av noen av de landanleggene som hittil er presentert. Han tror at det store spørsmålet er hvor mye som kan produseres og til hvilken pris.

I spesialrapporten fra DNB Markets hvor de tar for seg en gjennomgang av landbasert lakseoppdrett, vises det til landanlegg som kan produsere fra 1.000 til 40.000 tonn. Den store utfordringen er at dette i hovedsak planlagt produksjon, og ikke faktisk produksjon. Slik at det er vanskelig å se hvordan prosjektene vil fungere når de er i full drift, og om de er konkurransedyktige.

Hos den største aktøren på sjøoppdrett, Marine Harvest, er en skeptisk. Konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest mener det blir vanskelig å få store volum ut av landbasert oppdrett nær markedet.

- Det tror jeg blir utfordrende. Det er relativt dyrt å begynne å pumpe vann og rense vann for å bruke det i landbaserte anlegg, sammenlignet med i sjø, påpeker Aarskog overfor IntraFish, men viser til at de allerede gjør en del investeringer i oppdrett på land.

- Vi har virksomhet på land, og bygger blant annet ut på land så det holder, blant annet på Færøyene. Men det er prosjekter for å få opp størrelsen på fisken før den settes i sjøen. Det er ikke for å produsere hele syklusen på land, sier han.

Aarskog understreker at de følger med i utviklingen, og ser på prosjekter som dukker opp.

- Foreløpig er det ikke noen av de prosjektene vi har sett som er voldsomt tiltalende. Vi følger med, men vi har ikke tatt stilling til dette, sier han.