NYHETER

Se alle artikler

Sender ferskvannsjef til Canada - vurderer nytt settefiskanlegg

Grieg Seafood har sendt Frode Mathisen til Canada for å få orden på settefiskproduksjonen.

Grieg Seafoods kanadiske virksomhet har i lengre tid slitt med furnukulose i settefiskproduksjonen sin, i tillegg til andre operasjonelle utfordringer.

«GSF er ikke tilfreds med utviklingen og volatiliteten i regionen, og vurderer fortløpende hvordan forbedringer kan implementeres i forretningsplan og strategi. Vi mener det er et fortrinn å ha produksjon nær US-markedet. Vi vil derfor ha et høyt fokus på sikring av øket og mer stabil produksjon fremover. Vurdering av smoltproduksjon og eventuelt behov for investeringer er en del av dette», skrev selskapet i sin rapport for tredje kvartal, publisert i november.

Da ansatte de Rocky Boschman som ny regiondirektør.

Sikret tomt
Siden har selskapet også sendt Frode Mathisen over for å få bedret smoltproduksjonen der. Mathisen har siden 2008 vært ansvarlig for ferskvann i Grieg-konsernet.

- Det er en oppgave han fortsatt har, i tillegg til at han er styreleder i SFIen CtrlAQUA, sier Grieg-sjef Andreas Kvame til IntraFish. Mathisen skal i utgangspunktet være i Canada i to år.

«Sikker tilgang på smolt er viktig for BC. Det jobbes derfor parallelt med å bedre dagens anlegg, samt se på muligheten for å bygge et nytt anlegg. Det er gjort ytterligere sikring av inntaksvannet på eksisterende anlegg, og en har etter det ikke hatt hendelser med furunkulose», skrev selskapet i kvartalsrapporten for fjerde kvartal, publisert torsdag.

Selskapet har nylig skaffet seg tomt, hvor de på sikt kan bygge et nytt settefiskanlegg.

- Tiden får vise om vi skal bygge eller ikke. Det kan godt hende at vi skal fortsette med det anlegget vi har. Vi vurderer å ha et postsmoltanlegg på den nye tomten for å få ned risikoen i sjø, sier Kvame til IntraFish.

Dersom det nye anlegget blir bygget, blir det trolig ikke før i 2019-2020. Under kvartalspresentasjonen antydet Kvame at et eventuelt nytt anlegg ville koste 150 – 250 millioner kroner.

Grieg Seafood er selvforsynt med smolt i Canada. I 2017 venter selskapet å produsere 9.000 tonn laks i Canada, noe som er ned 16 prosent fra 2016. Totalt har Grieg Seafood guidet om et volum på 70.000 tonn for 2016 (+8 prosent).