NYHETER

Se alle artikler

Texas Roadhouse satser på norsk laks

USA-markedet for fryste lakseporsjoner har vært utfordrende for mange aktører i verdikjeden -- særlig på grunn av høye laksepriser. Volummessig har markedet for fryste laksefileter falt med 9 prosent i 2016. Samtidig er det norske aktører som jobber med å utvikle dette markedet.

I tett samarbeid med Trondheimsbaserte Nordic Group kjører Norges sjømatråd nå en seks uker lang kampanje for norsk laks i restaurantkjeden Texas Roadhouse. Under slagordet «Proudly serving Norwegian salmon» knytter nå kjeden det norske opphavet sterkere til sine produkter.

Lakseporsjonene blir produsert av Lerøy Midnor og solgt/ distribuert av Nordic Group i USA.

Kampanjen skjer i løpet av fasten, den religiøse høytiden som på engelsk heter "lent". Medlemmer av mange kirkesamfunn foretrekker da fisk framfor kjøtt. Dette er ett av de viktigste tidsrommene for sjømatomsetning i USA.

Texas-laks
Restaurantkjeden Texas Roadhouse har over 550 restauranter over hele USA og har norsk laks som en del av sin faste meny. Texas Roadhouse er et tradisjonelt amerikansk steakhouse hvor råvaren settes i sentrum. Kjeden bruker selv begrepet «legendary» om sin mat og sine råvarer.

- Stikkord for valg av produkt og leverandør er høy kvalitet leveransesikkerhet og kontinuerlig tilstedeværelse, sier Terje Korsnes til Intrafish.

Han er daglig leder for sjømatimportøren Nordic Group Inc. i Boston, der han har bodd i 40 år, og han er hovedeier i Nordic Group i Trondheim.

Nordic Group introduserte laks på menyen hos Texas Roadhouse for 20 år siden og for et år siden inviterte han Norges sjømatråd til å være med å legge til rette for en generisk kampanje for norsk laks i kjeden.

- I samarbeid med Nordic Group og Texas Roadhouse har vi utviklet et konsept for profilering som løfter fram det norske opphavet og som bidrar til å knytte positive assosiasjoner til Norge til produktene. Utviklingen av et slikt konsept tar lang tid og har i dette tilfelle stått seg, til tross for betydelig uro i markedet generelt med stigende laksepriser. For å jobbe i det amerikanske markedet med denne type aktører må en være langsiktig og være villig til å investere over tid i relasjoner, kompetanse og logistikk, sier Egil Ove Sundheim til IntraFish.

Han er fiskeriutsending til USA, med sete i Boston.

Tall for USA-markedet
Det amerikanske markedet for importert atlantisk laks vokste med 1,3 prosent i fjor sammenlignet med året før (målt i volum).

Fordelingen på de ulike kategoriene er som følger, ifølge Sjømatrådets statistikk:

  • Fersk hel: 110.280 tonn, +2%
  • Fryst hel: 2.937 tonn, +30%
  • Fersk filet: 130.838 tonn, +4%
  • Fryst filet: 38.722 tonn, -9%

Markedsandeler
Fersk hel domineres av Canada, med 71 prosent.

Fersk filet domineres av Chile, med 70 prosent. Norge har 15 prosent.

Fryst filet domineres av Chile, med 73 prosent. Norge har 22 prosent.

På fersk filet økte Norge sin markedsandel i 2016. Den var i underkant av 13 prosent i 2015, i et voksende marked.

På fryst filet holder Norge sin markedsandel på 22 prosent i et marked som går tilbake med i underkant av 10 prosent.

- I det korte bildet har markedet for fryste lakseporsjoner vært vanskelig for mange aktører. Mange store restaurantkjeder baserer sitt forbruk av atlantisk laks på fryste lakseporsjoner. Dette gir trygghet for konsistente produkter både med tanke på vekt, tilberedningstid og kvalitet. I tillegg gir det minimalt med svinn og sikrer muligheten for distribusjon over store områder, sier Sundheim.

Korsnes framholder at til tross for at det er et marked i volummessig og andelsmessig tilbakegang akkurat nå, er dette et segment med et betydelig potensiale.

- I USA foregår en stor del av sjømatkonsumet gjennom restaurantsegmentene, men laks har fremdeles begrenset adgang på mange menyer –- spesielt i segmenter der den store og viktige milennium-generasjonen ofte spiser. I de senere år har det vært en betydelig utfordring i å komme i posisjon rent prismessig med de høye lakseprisene, men over tid vil laksen som produkt ha et betydelig potensiale også i regionale og mellomstore kjeder. For å komme i posisjon her må norske aktører være tilstede i markedet og ha produkter tilpasset behovene hos kjeden. Det ligger betydelig potensiale i å kunne ekspandere sammen med noen av de fremvoksende konseptene om en er villig til å investere i logistikk, markedskompetanse og produktutvikling. Tilstedeværelse er et nøkkelord, sier Korsnes.

_IMG_4240.jpg Reklamemateriell i Texas Roadhouse.