NYHETER

Se alle artikler

Jacobsen tjente nær en halv milliard

Snittlønnen i Færøyske Bakkafrost var drøyt 430.000 norske kroner i 2016. Konsernsjef Regin Jacobsen hadde godtgjørelser på drøyt 2,5 millioner kroner – og tjente nær en halv milliard på kursoppgang og utbytte.

Det fremgår av selskapets årsrapport, publisert mandag kveld.

I regnskapets fotnoter, fremgår det at Jacobsen hadde en lønn på 1,8 millioner danske kroner. Med bonus og andre godtgjørelser, fikk han 2,1 millioner danske kroner, eller drøyt 2,5 millioner norske kroner. Det er marginalt opp fra 2015.

Havsbrun-sjef Odd Eliasen hadde en lønn på 1,4 millioner danske kroner, og totale godtgjørelser verdt 1,6 millioner danske kroner.

Finansdirektør Gunnar Nielsen hadde en lønn på 1,3 millioner danske kroner, og totalt godtgjørelser verdt 1,5 millioner danske kroner.

Storaksjonær
Jacobsen bryr seg neppe nevneverdig om egen lønn. Han har 4,49 millioner aksjer i selskapet (9,2 prosent), noe som i 2016 ga et utbytte på rundt 45 millioner norske kroner. I tillegg steg aksjeposten med hele 382 millioner kroner i verdi. Til tross for kursfall siden årsskiftet, er Jacobsens aksjer nå verdt nær 1,4 milliarder kroner. Han er nest største aksjonær i selskapet – den eneste som har flere Bakkafrost-aksjer, er hans mor Oddvør Jacbosen som har 4,59 millioner aksjer.

Økt snittlønn
Selskapet opplyser at de i 2016 i snitt hadde 820 heltidsansatte. De fikk totalt 288,8 millioner danske kroner i lønn (ren lønn, ikke inkludert pensjon, arbeidsgiveravgift etc.) – noe som tilsvarer et snitt på 352.000 danske kroner. Det er opp fra et snitt på 345.000 danske kroner i 2015 (da selskapet hadde 725 heltidsansatte i snitt).

Styreleder Runi M. Hansen fikk for øvrig et styrehonorar på 440.000 danske kroner. Ellers fikk styremedlemmene en godtgjørelse på rundt 200.000 danske kroner hver. Totalt betalte Bakkafrost 1,6 millioner danske kroner i styregodtgjørelser.