NYHETER

Se alle artikler

Kontali mener at Færøyene fortsatt blir best i klassen

I følge Kontali Analyse kommer de færøyske oppdretterne fremdeles best ut på alle målinger, selv om Norge nærmer seg på noen områder.

På oppdrettskonferansen som de færøyske oppdretterne holdt i begynnelsen av mars, foretok Ragnar Nystøyl fra Kontali Analyse en gjennomgang og sammenligning av hvordan oppdrettsnasjonene klarer seg, med vekt på Færøyene og Norge.

Nystøyl tok forbehold om at i et laksemarked som påvirkes av politiske lederes luner, blir spådom vanskelig, selv for dem med god innsikt i hele kjeden fra smolt til ferdigvare på et middagsbord et annet sted i verden. EU-markedet er usikkert, og vi vet ikke hva Brexit kommer til å bety. Samtidig er situasjonen i Russland og Kina fremdeles med til å skape utfordringer, spesielt for de norske lakseprodusentene, mens ingen tør spå hvor Trump til slutt havner. Han har lovet mer proteksjonisme, men for hvem, er vanskelig å si.

- 2017 blir et kjempespennende lakseår. Det er nå vi kommer til å se reaksjonene i markedet på at lakseprisen har ligget et godt stykke over 50 kroner kiloen, sa Nystøyl.

Men han er samtidig sikker på noe, og det er at det uansett kommer til å gå bra for den færøyske laksenæringen.

- Årsaken til det er markedsadgang. Færøyene har spesialisert seg på markedsadgang og tilpasning, sa Nystøyl.

Han tror at lakseprisene i 2017 vil holde seg høyt, og ikke ligge langt unna 2016-prisene.

- Vinnerne i 2017 blir de med biologisk kontroll, og de som kan produsere stor laks, sa Nystøyl, og påpekte at Færøyene ligger i toppen på begge parameterne. Stor laks gir best pris.

Han utnevner den færøyske laksenæringen til fortsatt å være best i klassen.

- Færøyene er best på produktivitet og i å markedstilpasse laksen. De produserer den laksen som gir best pris. De er best til å tilpasse seg markedene når endringer skjer, og de er best til å optimalisere mellom markedene. Og de er enn så lenge best på produksjonskost, sa Nystøyl.

Det er kun ett område, ifølge Nystøyl, der Norge tar innpå, og det er i valuta. Svakere norsk krone utligner i en viss grad produksjonskostnaden mellom de to nasjonene.

Andre usikkerhetsmomenter er hva en ny luseforskrift på Færøyene vil bety, og om en greier å holde merdene sykdomsfrie, også i 2017.

- Færøyene vil nok også neste år trone øverst på pallen som «Best in Class», sa Nystøyl.