NYHETER

Se alle artikler

Lokal motstand stopper svensk ørretproduksjon

I fire dommer rammes tre selskaper som i dag driver ørretoppdrett i Sverige. Dommene betyr at tre lokaliteter må avvikles og den fjerde får ikke øke produksjonen.

I dommene fra den svenske Mark- och miljööverdomstolen slås det fast at virksomheten på tre lokaliteter som tilhører selskapene Nordic Trout Sweden AB og Mjälloms Fisk AB i Østersjøen må stenge innen tre år. Lokalitetene ligger i området som kalles Höga Kusten på Norrlandskusten, nord for Sundsvall.

- Dette er en god dom som vi håper vil bety at det vil gå raskere å utvikle mer langsiktig og holdbar fiskeoppdrett, sa Inger Melander til Aktuell Hållbarhet etter at dommen ble kjent. Melander jobber med fiskerispørsmål hos WWF i Sverige.

Aksjonen Rädda Höga Kusten har i flere år kjempet mot oppdrett i Østersjøen, spesielt oppdrett i åpne merder. Den 78 år gamle Nils-Erik Vigren har de siste fire årene vært drivkraften i motstanden gjennom Rädda Höga Kusten. Han reagerer sterkt på påstander fra de som mener at de har ødelagt mulighetene for å drive med oppdrett i Sverige.

- Jeg er uenig i en slik beskrivelse. I stedet er dommene starten på en fantastisk næring basert på produksjon på land, slår Nils-Erik Vigren fast i et intervju med Sveriges Radio.

Kan ikke ankes
Aksjonen har kjempet mot tidligere avgjørelser som har tillatt oppdrett i dette området. Etter flere runder i domstolene havnet saken hos Mark- och miljööverdomstolen. Dommen sier at lokalitetene Köpmanholmen, Mjältösundet og Omnefjärden, skal avvikles innen tre år. Dommen kan ikke ankes til noen høyere instans, og er dermed endelig.

Også i Bergs kommun i Jämtland har et selskap fått utfordringer på grunn av dommene. Her er det norske Wangensten som har hatt planer om å doble produksjonen i Storsjön, sør for Østersund.

I dommen som gjelder Wangensten-lokaliteten sier slås fast at selskapet ikke får lov til å øke produksjon fra 500 til 1000 tonn i året. Begrunnelsen for avslaget er at domstolen mener at miljøpåvirkningen i Storsjön blir for stor.

Finsk, norsk og svensk
Nordic Trout Sweden AB er det som tidligere het Ålands Fiskförädling. Selskapet er eid av det finske selskapet Taimen Oy. De har ti lokaliteter i Åland og elleve i Sverige. Den samlede årsproduksjonen ligger på rundt 6000 tonn. Mesteparten er regnbueørret.

Wangensten er norsk, med hovedsete i Leira i Valdres. De er mest kjent for sin rakfiskproduksjon.

Mjälloms Fisk AB er et svensk selskap med adresse i Mjällom, midt i området som kalles Höga Kusten.

IntraFish har vært i kontakt med Nordic Trout og Wangensten. De ønsker å komme tilbake med sine kommentarer. Her kan du lese svaret fra Wangensten.