NYHETER

Se alle artikler

Risikerer å ende opp med én villaksstamme

Norge kan ende opp med kun én villaksbestand dersom den genetiske innblandingen fra oppdrettslaks ikke stopper mener forskere.

Tidligere denne uka slo forskere fra Havforskningsinstituttet, HI, og Norsk institutt for naturforskning, Nina, fast at det ikke lenger er tvil om at oppdrettslaks påvirker genene hos villaksen.

Forskerne skriver i sin rapport at det er mindre genetiske forskjeller mellom villaksbestander nå en tidligere. Årsaken til dette er store og vedvarende innslag av rømt oppdrettslaks i elvene, mener de. Det igjen gir en «villaks» med begrenset genetisk variasjon.

Om denne utviklingen fortsetter, mener forskerne at den genetiske variasjonen hos villaks langt inn i framtida vil være så liten at all villaks begynner å se like ut.

Forskningssjef Kjetil Hindar i Nina, sier til Fiskeribladet at det er snakk om svært mange laksegenerasjoner framover før en eventuelt vil se dette.

– Og det forutsetter at det stadig rømmer oppdrettslaks. Hvis vi får til null rømming fordi anleggene blir rømmingssikre eller/og at laks i oppdrett blir steril og ikke kan formere seg, vil den genetiske sammensetningen til villaksen over tid ta over igjen og det blir igjen større genetisk variasjon, sier Hindar til avisen.

Direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum, sier at hvis bekymringene til Havforskningsinstituttet og Nina skal slå til, så må det rømme veldig mye fisk hvert år i mange, mange år framover.

– Det er noen selvmotsigelser i det forskerne mener. De sier at de er redd for at villaksen skal bli mindre tilpasset livet i elva. Samtidig vet vi at 95 prosent av villaksen dør mens den er ute i havet. En skulle vel tro at laksen som ikke er tilpasset, vil dø der ute, sier Grøttum til Fiskeribladet.

Grøttum sier videre at oppdretterne tar og fortsatt vil ta rømming på alvor og at det settes store ressurser inn på å få ned rømmingstilfellene.