NYHETER

Se alle artikler

Her kan arbeidsplassene ryke

Per Sandbergs fjerning av aktivitetsplikten kan bety at flere hundre arbeidsplasser i nord kan forsvinne. Her er listen over anleggene som kan ryke.

Det er seks kystkommuner som omfattes av aktivitetsplikten, skriver Fiskeribladet. De er:

  • Vestvågøy (Stamsund)
  • Hadsel (Melbu)
  • Hammerfest (Forsøl)
  • Lebesby (Kjøllefjord)
  • Nordkapp (Storbukt)
  • Båtsfjord

- Dersom det blir nedleggelser av anlegg som følge av at pliktene avvikles, så vil midler til omstilling kunne målrettes til å avhjelpe lokalsamfunn eller kommuner som blir rammet av nedleggelse av fiskeindustri, sier Per Sandberg.

- Vi er ansvarlig samfunnsaktør som har vist dette gjennom den driften vi har gjennom Lerøy. Der viser vi at vi har tatt ansvarsamfunnsvar. Vi har gått inn i dette for å ta samfunnsansvar, sier Helge Singelstad, styreformann i Lerøy Seafood og Havfisk til avisen.

Basert på tall for sysselsetting og vurdering av de enkelte arbeidsmarkedene er det grunn til å anta at de regionale ringvirkningene av en eventuell nedleggelse vil bli størst i Stamsund og Melbu i Nordland, mener regjeringen.

Dette skyldes at disse to arbeidsmarkedene i større grad får redusert etterspørsel av underleveranser fra egen arbeidsmarkedsregion sammenliknet med de fire arbeidsmarkedene i Finnmark.

- I Nordland vil Sortlandsregionen være klart bedre rustet til å tåle en avvikling av produksjonsanlegget ut fra størrelsen på arbeidsmarkedet, enn Vestvågøyregionen som har et vesentlig mindre arbeidsmarked, iser Per Sandberg.

Aktivitetsplikten er i dag utelukkende pålagt ulike datterselskaper til Havfisk.  Aktivitetsplikten innebærer således i praksis at Havfisk ASA indirekte er pålagt et visst omfang av aktivitet på seks gitte geografiske steder. Den sørger for å opprettholde en del arbeidsplasser på disse stedene.

I Finnmark kan det se ut til at spesielt Hammerfestregionen er rustet til å tåle en avvikling av produksjonsanlegget, mener Sandberg.

Nergård har tidligere hatt aktivitetsplikt ved sine industrianlegg i Skjervøy kommune i Troms og Bø kommune i Nordland, men plikten bortfalt etter gjensidig avtale mellom Nergård, de aktuelle kommunene og Nærings- og Fiskeridepartementet