NYHETER

Se alle artikler

Ystmark: SV er til å gråte over

Sjømat Norge mener at SVs politikk overfor havbruk er til å gråte over. Og når partiet vil grunnlovsfeste folkets felles eiendomsrett til fisken og havet, mener Sjømat Norge at partiet slår inn åpne dører.

Sosialistisk Venstreparti holdt landsmøte i helga. Det nye arbeidsprogrammet var mandag formiddag ennå ikke lagt ut på partiets nettsider. Men flere medier har referert fra møtet.

Dagens Næringsliv melder at "SV-landsmøtet gjorde prinsippvedtak om at alt fiskeoppdrett i fremtiden skal skje i lukkede anlegg. Møtet vil også ha vekk oppdrettsnæringen fra fjordarmene som ender i et nasjonalt laksevassdrag".

HER finner du lenke til artikkelen (krever innlogging).

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge er ikke imponert. Han viser til LOs nestleder Tor-Arne Solbakken som på partiets landsmøte rettet en formanende pekefinger mot SV.

Se Dagbladets referat HER.

- LOs nestleder formanet partiet til å sørge for at det ikke bare er å bruke penger, men vi må også bidra til å skape verdier. Han var tydelig og advarte mot å gå i luksusfellen. Det er et viktig budskap som jeg håper at flere i SV ser. Det blir smått med velferd i Norge hvis vi skal bygge ned de mest produktive næringene samtidig som SV vedtar den ene kostnadskrevende velferdsreformen etter den andre. Noen skal finansiere deres drøm om gratis mat i skolen, økt barnetrygd, og flere lærere i skolen. Da trenger vi et sterkt og verdensledende næringsliv, sier Ystmark til IntraFish.

Naturgitte fortrinn
Landsmøtevedtaket engasjerer han:

- Norge har til alle tider hatt et næringsliv som har vært fremst grunnet våre naturgitte fortrinn. Det har vi hatt siden vi bygde seilskipene og eksporterte tømmer. Vi har bygd velferden vår på tømmer, shipping, olje, gass, vannkraft og på sjømat. Det at Norge er fremst på lakseoppdrett, henger selvsagt sammen med at vi har kloke mennesker, bedrifter som har turt å satse, og at vi har en god forvaltning -- men først og fremst skyldes det at vi har naturgitte fortrinn som gjør at vi har kunnet drive lakseoppdrett. En skjermet skjærgård, golfstrømmen med gratis oppvarmet vann og god gjennomstrømming, og en politikk som har gjort at vi har infrastruktur langs kysten og fjordene.

- Burde stått fremst
Ystmark mener at "SV burde heie fram havbruksnæringen".

- Partiet burde stått fremst i arbeidet for å sikre næringen areal og for å gi rammer for vekst og utvikling. De burde heiet for hver skattekrone norske oppdrettere betaler inn, og de burde vært glad for alle arbeidsplassene vi trygger på mærkanten, på slakteriene, i transportnæringene, og i den store teknologi- og servicenæringen rundt havbruk. Det at de ikke gjør det, er til å gråte over, sier han.

Slår inn åpne dører
SVs landsmøte vil at Stortinget skal grunnlovsfeste at fisken tilhører folket.

- Det å slå inn åpne dører. Alle de politiske partiene som er på Stortinget, er enige om at fiskeressursene er fellesskapets ressurs. Jeg har ikke hørt noen næringsorganisasjoner heller tale om at de mener noe annet. Derimot er det en diskusjon om hvordan vi best forvalter fellesressurser. Jeg tror at vi best forvalter våre felles ressurser hvis vi forvalter dem slik at vi skaper mest mulig verdi av dem, og slik at vi får mest mulig arbeidsplasser i Norge av dem. Da må vi høste på en måte som gir overskudd, og vi må sørge for at råvarene blir bearbeidet i Norge, sier Ystmark.

Hver mann sin fiskestang
Han viser til at Sjømat Norge er gått ut "sammen med våre samarbeidspartene innenfor fagbevegelsen" for å løfte fram den debatten.

- Men også her opplever jeg at SV ser i feil retning. Det blir litt sånn, hver mann sin fiskestang, fremfor å utvikle strategier som gjør at Norge skal ha en verdensledende biomarin industri, sier han.

HER finner du en lenke til en felles pressemelding mellom LO-forbundene Fellesforbundet, NNN, Industri-Energi og Sjømat Norge.

HER finner du IntraFish sitt fredagsintervju med lederen for NNN.