NYHETER

Se alle artikler

Oppdretter ikke avvisende til lakseskatt

Avisa Nordland melder at oppdretter Geir Wenberg ikke går mot ny lakseskatt, men at den må knyttes til inntjening og gå til kommunene.

Daglig leder i Salten Aqua legger også til at mer skatt ikke akkurat står øverst på ønskelista. Men han er tydelig på at den ikke må knyttes til produksjon eller arealbruk.

Overfor avisen avviser han forslaget om å betale 1 krone per kilo fisk til kommunene, slik ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF) i Osterøy i Hordaland foreslår.

– Det er vi veldig skeptisk til. Det blir en skatt som står i forhold til produksjon, og ikke til skatteevne. Du får en skattlegging også ved minusresultat, og det er livsfarlig, sier Wenberg til avisen.

Han innrømmer at det er enklere å motivere seg for å betale økt skatt hvis den havner lokalt.

Reddet Fauske fra Robek
I fjor reddet Salten Aqua Fauske kommune fra Robek-lista (det er kommuner som må inn under delvis statlig administrasjon på grunn av dårlig lokal økonomi).

– For oss var dette en gledelig nyhet. Vi havnet på Robek-lista tidligere i år og ser at med dette bidraget kan vi komme oss vekk fra den i 2016. Dette var uventede og kjærkomne penger på slutten av året, sa ordfører Jørn Stene (Felleslista)  i Fauske i november 2015 til forskjellige medier.

På landsbasis er det rundt 1.000 laksekonsesjoner. De to oppdrettsbedriftene i Salten i Nordland takket ja til muligheten til å øke produksjonen med 5 prosent, slik fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) åpnet for -- på strenge miljømessige kriterier.

Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm har fire konsesjoner. Oppdretterne betalte 1 million kroner per konsesjon. Pengene, i dette tilfellet 2 millioner kroner, gikk til vertskommunene Fauske og Saltdal.