NYHETER

Se alle artikler

Isqueen må slakte ut innen 24. mai

Mattilsynet har pålagt Isqueen å ta ut fisken fra Geiterøya innen 24. mai, opplyser selskapet i en pressemelding.

ILA

  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus
  • Siden 1993 har det i gjennomsnitt vært 10 utbrudd av ILA pr år i Norge

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

Som IntraFish tidligere har skrevet, har Isqueen fått påvist ILA på fisk ved lokaliteten Geiterøya i Vestvågøy kommune i Nordland. Fisken som fikk påvist ILA ble tatt ut allerede i mars. Siden da har selskapet ligget i strid med Mattilsynet om hvor lenge resten av fisken skulle få stå. Pharmaq har FoU-tillatelser i samlokalisasjon med Isqueen, hvor de driver forsøk med ILA-vaksiner.

Som vi skrev 2. mai, hadde da selskapene da påklaget varselet om at hele lokaliteten skulle tas ut innen 15. mai. Nå har det kommet et endelig vedtak fra Mattilsynet - fisken må tas ut innen 24. mai. I pressemeldingen skriver selskapet at de nå er på "desperat jakt etter noen som kan slakte 800 tonn laks før 24. mai, ellers blir den malt til ensilasje istedet for menneskemat".

-Vi har ryggen mot veggen nå, sier daglig leder Kurt Johan Svendsen. Vi ser oss nødt til å etterkomme vedtaket fra Mattilsynet om å ta ut fisken innen 24. mai pga dagbøter på størrelse 600 000 kroner. Vi hadde virkelig håpet å kunne se at fisken gikk til menneskemat fremfor å bli destruert. Det snakkes om å unngå å kaste mat i hjemmet, men her snakker vi om 800 000 kilo sprek og fin fisk som altså skal destrueres etter vedtak fra Mattilsynet. Fisken er ikke merket av sykdom, ingen unormal dødelighet, den spiser godt og rører seg normalt i merdene, sier han i meldingen.

Fisken er på 1,0 - 2,5 kg. Pressemeldingen fra Isqueen er uvanlig skarp i tonen.

- Jeg vet ikke hvordan dette skal gå økonomisk for selskapet. Først og fremst må dette handle om etikk, både i forhold til fiskevelferd og i forhold til at en tar vare på fullgod menneskemat. Det er på høy tid at en tar diskusjonen om unødig destruksjon av mat i dette leddet. Når mennesker i andre verdensdeler sulter, velger altså Norge å destruere 800 tonn fisk pga funn av virus i 3 fisk, som i tillegg er vaksinert mot nettopp infeksiøs lakseanemi. Om vi kunne la fisken gå til mat, ville det bety så mye mer enn bare å skjære vekk mugget på hvitosten, sier Svendsen i meldingen.

Siste saker
Mest lest