NYHETER

Se alle artikler

Fiskeridirektoratet skal lede nordisk prosjekt

Fiskeridirektoratet er av Nordisk ministerråd utpekt til å lede et treårig prosjekt med å etablere et kunnskaps- og formidlingsnettverk mellom nordiske land, knyttet til reduksjon i tap av fiskeredskap, spøkelsesfiske og gjenvinning.

Prosjektet ble formelt etablert i mars, da også navnet «Clean Nordic Oceans» (CNO) ble unnfanget, melder Fiskeridirektoratet.

— CNO skal ikke selv utvikle nye løsninger, men skal være en kunnskapsbase gjennom nettverket for å utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres løsninger og systemer, sier prosjektleder Gjermund Langedal ved utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

— Det finnes ikke en arena hvor faglig kunnskap kobles med myndigheter og handlekraftige aktører. At dette gjøres i en nordisk regi, vil lette arbeidet gjennom en mer sammenfallende kultur og forståelse for problematikken, selv om vi allerede nå ser at systemer og handlinger i de nordiske landene på dette området er svært ulikt utviklet, fremholder han.

Ler mer på Fiskeridirektoratets hjemmeside.