NYHETER

Se alle artikler

(Nesten) bare damer søker toppjobb i Fiskeridirektoratet

Med stor sannsynligvis vil en dame ta over jobben som kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet. Her er søkerlisten.

(Oppdatert sak kl 14:25 med kommentarer fra Lekve nederst)

Fiskeridirektoratet i Bergen søker ny kommunikasjonsdirektør. Dagens direktør, Olav Lekve, fortsetter i direktoratet, men i en stilling som seniorrådgiver.

I stillingsannonsen het det blant annet:

«Fiskeri- og havbruk er dynamiske næringar som krev at forvaltinga er rask til å ta avgjerder og kome med løysingar for å vidareutvikle fiskeri- og havbrukssektoren. Dette omfattar også kommunikasjonsarbeidet i Fiskeridirektoratet og kommunikasjonsdirektøren må difor vere resultatorientert og kunne ta riktige val raskt.

Kommunikasjonsdirektøren i Fiskeridirektoratet skal leie kommunikasjonsstaben som for tida består av sju medarbeidarar, og skal bidra til å få det beste ut av ressursane i kommunikasjonsstaben. Internt i verksemda skal staben arbeide for ei open og tydeleg forvalting som skal opplevast som brukarvenleg for eksterne brukarar. Kontakt med Fiskeridirektoratets brukarar, media og publikum er viktige gjeremål»

Det ble også oppgitt at lønnen er på 720.000 - 780.000 kroner i året.

Under ser en søkerlisten:

1 Mussie Hailemichael 34 mastergrad uteksaminert ulstein Mann

2 Stefania Laurenziello 27 Frilans Digital AD Milano Kvinne

3 Madelein Kristoffersen 28 Student/produksjonsmedar beider Posten Bergen Kvinne

4 Margrethe Gudbrandsen 44 Senior kommunikasjonsrådgiver Bergen Kvinne

Søker er unntatt offentlighet Kvinne

7 Tone Hartvedt 59 Invest in Bergen Bergen Kvinne

8 Anette Aase 45 seniorrådgiver Bergen Kvinne

9 Gunn Janne Myrseth 56 Kommunikasjonssjef ved Christian Michelsen Research Bergen Kvinne

10 Anne Dorthea Mæland 46 Seniorrådgiver Bergen Kvinne

11 Kjersti Sandvik 53 journalist Bergen Kvinne

12 Eva Skjold 54 Markedssjef EVRY Norge Bergen Kvinne

13 Astri Inga Kamsvåg 48 Kommunikasjonsrådgiver Bergen Kvinne

Skifter stilling etter eget ønske

Utgående kommunikasjonsdirektør Olav Lekve (57) sier til IntraFish at han etter eget ønske trer av som leder for enheten.

- Jeg har vært leder i Fiskeridirektoratet i 20 år. I 17 av dem, har jeg ledet kommunikajonsstaben. Det synes jeg er nok. Det skjer mye innnenfor kommunikasjonsfronten, både digitalt og i ulike kanaler. Det kan være andre som bør ta direktoratet videre inn i den digitale tid, sier Lekve til IntraFish.

Han skal fortsette som kommunikasjonsrådgiver i direktoratet.

- Vi skal ansette en ny medarbeider som skal jobbe tett med havbruk, så kan jeg konsentrere med om villfisk og ressursforvaltning. I tillegg kommer jeg nok til å jobbe en del med messer, som NorFishing, sier han.