NYHETER

Se alle artikler

Røde tall for Nils Williksen

Slakteri- og eksportbedriften Nils Williksen utenfor Rørvik i Nord-Trøndelag tapte penger på driften i 2016.

«Første halvår i 2016 var preget av mangel på tilgang av råstoff fra selskapets tre faste leverandører. Dette medførte redusert drift for både slakte- og salgsvirksomheten fra starten av januar til og med midten av mai. Fra midten av mai har det vært normal drift i selskapet», skriver styret i sin årsberetning.

Kraftig reduksjon i balansen

Ved årsskiftet var selskapets balanse på 206,1 millioner kroner, ned fra 540,2 millioner kroner ved årsskiftet 2015/16. Dette skyldes i all hovedsak en betydelig reduksjon i både leverandørgjeld og kundefordringer.

Selskapets bokførte egenkapital ved årsskiftet var på 39,7 millioner kroner, ned fra 42,3 millioner kroner året før. Langsiktig gjeld var på 30,1 millioner kroner (33,7).

Selskapet hadde ved årsskiftet 65 ansatte. Totale lønnsbetalinger var på 31,1 millioner kroner. Med arbeidsgiveravgift og andre kostnader var det 34,7 millioner kroner.

Tidligere Fokus Bank-sjef Svein Sivertsen er styreleder i selskapet, mens Nils Martin Williksen er daglig leder.

Selskapet eies av tre oppdrettere, som også er leverandører. Eierne er;

Midt-Norsk Havbruk: 42,2 %

Salmonor: 33,8 %

Bjørøya Fiskeoppdrett: 24,0 %

Nils Williksen AS, tall i millioner kroner



2016 2015 Endring
Omsetning 1 536,9 1 562,6 -1,6 %
Driftsresultat -1,2 9,8 -112,2 %
Resultat før skatt -3,2 10,0 -132,0 %
Nettoresultat -2,6 7,1 -136,6 %
Driftsmargin -0,1 % 0,6 % -112,4 %