NYHETER

Se alle artikler

Ordføreropprør mot Sandberg om arealavgift

Landets kystordfører reagerer sterkt på at fiskeriminister Per Sandberg stiller seg negativ til ny lakseavgift. – Han må følge opp Stortingets vedtak, krever ordførere i 73 kommuner.

Ny lakseavgift

  • Nettverk for fjord- og kystkommuner ønsker arealavgift, eller naturressursavgift, fra oppdrettsselskapene for arbeidet kommunene har med å tilrettelegge og forvalte sjøarealene.
  • I juni 2015 vedtok imidlertid Stortinget at det skulle opprette havbruksfond. 70 prosent av vederlagspengene fra laksevekst skulle pløyes inn i fondet og fordeles på kystkommunene som har lakseoppdrett. Havbruksfondet la NFKKs krav om arealavgift død.
  • Arbeiderpartiet vedtok arealavgift på landsmøtet i april i år. Næringskomiteen vedtok dette nylig, og torsdag kveld vedtok Stortinget den nye avgiften på ubearbeid fisk.

Styret Nettverk fjord og kystkommuner går ut mot Per Sandbergs (Frp) siste utspill om gjennomføringen av den nye produksjonsavgiften for laksenæringen. 

Trenerer vedtak

– Vi oppfatter Sandbergs uttalelser som et forsøk på å trenere et stortingsvedtak i en sak der regjeringspartiene gikk på et nederlag, sier styreleder Ole Laurits Haugen og resten av styret.

Det var før helgen Per Sandberg uttalte til Fiskeribladet at det ville bli vanskelig å gjennomføre den nye produksjonsavgiften innen tidsfristen juli neste år. Han stritter imot forslaget, og mener ordningen ville ta livet av arbeidsplasser på kysten.

Dette sa han forrige uke: – Vi har ikke hjemmel til å innkreve en slik avgift i dag, og en lovendring med høring av et lovforslag tar tid. Det er ikke mulig å få gjort dette i den alminnelige budsjettprosessen, sier Sandberg til Fiskeribladet

Det er blant annet dette de 73 kystkommunene reagerer på. 

Flyseteavgift var mulig

– Dette handler etter vår mening kun om politisk vilje, og ikke om å lete opp mest mulig vanskeligheter for å obstruere fremdriften og gjennomføringen, uttaler Haugen.

Ordførergruppen viser også til innføringen av flyseteavgiften, noe Ingrid Heggø (Ap) også gjorde i saken i forrige uke. Den avgiften klarte de å innføre over natten. Hvordan klarer ikke de å gjøre det samme nå? spør de seg.

– Regjeringspartiene vedtok en flypassasjeravgift som skulle innføres innen 1. april 2016. Da hørte vi ingen som snakket om tidspress, til tross for at også denne saken måtte på høring. Avgiften ble til slutt innført fra 1. juni 2016. Det gikk altså vel 6 måneder fra vedtak til innføring, hvilket viser at dette handler om vilje og ikke tidspress. I saken om eksportavgift på ubearbeidet laks og ørret har regjeringen over et år på seg, sier Haugen.

bc935e9cf9ce8522b75dda24bf9b9462 Den nye produksjonsavgiften skal skape nye arbeidsplasser på kysten, håper flertallet på Stortinget.  Foto: Lars A. Oma

Tull om jobber

Kystordførerne reagerer også skarpt på at Sandberg mener dette vil gå ut over arbeidsplassene på kysten.

– Regjeringspartiene bruker som motargument at en slik marginal avgift vil føre til tap av norske arbeidsplasser. Dette er kort og godt svært usaklig og totalt udokumenterte påstander.

Haugen og Co mener Sandberg feilinformerer om konsekvensene av avgiften. 

– I stede for å feilinformere og bruke slike konstruerte motargument om at det vil føre til tap av norske arbeidsplasser, så burde heller regjeringspartiene brukt energien på å få redusert tollsatsene på bearbeidet laks og ørret, sier han

Viktig avgift

Haugen og de 73 andre ordførerne mener det er på tide en ny avgift kommer på plass. 

– Det er på høy tid at vertskommuner som legger til rette og er vertskommuner for en av landets aller viktigste og mest lønnsomme næringer, nå får noe tilbake av den enorme verdiskapingen som skjer i den kommunale sjøallmenningen, sier Haugen og fortsetter:

– Det er kort og godt ikke rimelig og rettferdig at vertskommunene ikke får sin andel, til tross for at de legger til rette for båndlegging av store og attraktive arealer for eksklusiv bruk til oppdrett av laks og ørret.

Sandberg er enig

Per Sandberg er uenig med stortingsflertallets vedtak og han reagerer på den nye avgiften som skal innføres.

– Det er ingen som er uenige om at oppdrettsbransjen skal bidra. Alle er også enige om at kommunene skal tilgodeses. Det var nettopp derfor vi opprettet havbruksfondet, som potensielt kan gi et betydelig bidrag til kommunene som legger til rette for oppdrettsvirksomhet, uttaler fiskeriministeren. 

Sandberg mener det er synd at stortingsflertallet ikke venter med å se hvordan modellen for det nye havbruksfondet slår ut, før en ny avgift skal introduseres, spesielt siden et enstemmig storting sa nei til denne avgiften for bare to år siden.

– Jeg skjønner at mange har vært utålmodige når det gjelder havbruksfondet, men det har alltid vært en forutsetning om at inntektene fra havbruksfondet henger sammen med vekst. Prøvekjøringen av det nye vekstsystemet bekrefter at inntektspotensialet fra ordningen er betydelig, men om man skal realisere dette potensialet, er det nødvendig å gi næringen stabile og forutsigbare rammevilkår, uttaler Sandberg.

Se Også


Produksjonsavgift i havbruksnæringen, med hvilket formål?

Fiskeriminister Per Sandberg skriver i dette innlegget at Havbruksfondet trolig vil få inn over 1 milliard kroner med veksten som kommer til høsten med innføringen av trafikklyssystemet.