NYHETER

Se alle artikler

19 prosent margin for settefiskselskap

Vågafossen Settefisk i Vindafjord kommune i Rogaland bedret driftsresultatet betydelig i 2016.

Omsetningen i selskapet økte med 3,6 millioner kroner, mens kostnadene kun økte med 0,1 millioner kroner – noe som naturlig nok førte til en betydelig bedring i driftsresultatet.

I sin årsrapport skriver selskapet at årene 2014 og 2015 ble påvirket av bygging av nytt RAS-anlegg parallelt med drift av anlegget. Anlegget kostet totalt 23 millioner kroner.

Selskapet produserer smolt i tett samarbeid med Marine Harvest Norway, som også er en av selskapets to store eiere.

Kristoffer Alf Westlye er styreleder i selskapet, mens Ola Frøvik er daglig leder. Selskapet eies Osvald Kaldheim AS (52 prosent) og Marine Harvest Norway (48 prosent).

Bokført egenkapital i selskapet var på 22,4 millioner kroner, mens langsiktig gjeld var på 26,3 millioner kroner.

Vågafossen Settefisk AS, tall i million kroner

2016 2015 Endring
Omsetning 26,3 22,7 15,9 %
Driftsresultat 5,0 2,1 138,1 %
Resultat før skatt 4,5 0,9 400,0 %
Nettoresultat 4,5 0,9 400,0 %
Driftsmargin 19,0 % 9,3 % 105,5 %