NYHETER

Se alle artikler

Resultathopp for Quatro Laks

Omsetningen falt, men resultatet ble nær doblet for det Hordaland-baserte matfiskselskapet.

Quatro Laks har to matfiskkonsesjoner som drives i samdrift med Tombre Fiskeanlegg (som også eier 50 prosent av selskapet). De har produksjon i kommunene Fusa, Samnanger og Kvam.

2016 ble et godt år for selskapet, som oppnådde en driftsmargin på 45 prosent. Produksjonen i 2016 endte på 2.670 tonn (rund vekt), en reduksjon på 21 prosent fra året før.

«Selskapets produksjon foregår på lokaliteter som er regulert av soneforskrift for bekjempelse av lakselus og PD; i perioder avhengig av dispensasjon for å opprettholde drift og unngå produksjonsavbrudd. Lokalitetene i Hardanger ble omstilt til permanent å følge soneforskriften. Det medfører lavere aktivitet og produksjon midlertidig i Hardanger i 2016-17, og etablering av ny lokalitet i Vadheim i Sogn i 2016», heter det i styrets beretning.

I år, som i fjor, betales det et utbytte på 10,0 millioner kroner. Resten av overskuddet overføres selskapets egenkapital, som ved utgangen av 2016 var på 80,0 millioner kroner. Langsiktig gjeld var 39,4 millioner kroner.

Håkon Tombre er styreleder i selskapet. Selskapet eies 50/50 av Drangeid Laks (Tombre Fiskeanlegg) og Erling Nygård AS. I snitt var det 7 ansatte i selskapet i 2016.

Quatro Laks AS, tall i millioner kroner

2016 2015 Endring
Omsetning 94,7 102,3 -7,4 %
Driftsresultat 43,0 23,6 82,2 %
Resultat før skatt 42,0 23,9 75,7 %
Nettoresultat 32,1 17,8 80,3 %
Driftsmargin 45,4 % 23,1 % 96,8 %