NYHETER

Se alle artikler

Nullresultat i Mikals Laks

Mikroprodusenten Mikals Laks i Hjelmeland kommune i Rogaland omsatte for 13,1 millioner kroner, og endte med et nullresultat i 2016.

Selskapet er ganske profilert til å være såpass små som de er. De har fått en rekke priser under NM i sjømat, blant annet gull i varmrøkt og sølv i kaldrøkt i 2015. De har også blitt hedret for sin økologiske røkelaks, og fått tildelt «Spesialitet-merket for unik smak».

I sin årsberetning for 2016, skriver styret at økningen i omsetning og svakere dekningsbidrag skyldes økte råvarekostnader. De skriver også at de venter en omsetning på omtrent samme nivå i år.

Selskapet eies av hovedsakelig av Mikal O. Viga (90 prosent). Daglig leder er Astrid Fossaa Viga, mens styreleder er Jan Øyvind Jørgensen.

Ved utgang av året hadde selskapet en bokført egenkapital på 2,8 millioner kroner. Selskapet hadde ingen langsiktig gjeld. I 2016 hadde de fire ansatte, som til sammen fikk 1,4 millioner kroner i lønn.

Mikals Laks AS, tall i millioner kroner

2016 2015 Endring
Omsetning 13,0 12,5 4,0 %
Driftsresultat 0,0 0,1 -100,0 %
Resultat før skatt 0,1 0,2 -50,0 %
Nettoresultat 0,1 0,8 -87,5 %
Driftsmargin 0,0 % 0,8 % -100,0 %