NYHETER

Se alle artikler

Aqualine i spill?

Utstyrsprodusenten Aqualine har engasjert meglerhuset Pareto Securities for å se på ulike strategiske muligheter, herunder innhenting av ny aksjekapital.

(I første versjon av denne artikkelen skrev vi at Lysklætt eier 14,4 prosent. Det stemmer ikke, han eier 24 prosent. Vi har også lagt til nytt avsnitt, tredje sist i artikkelen)

Det opplyser kilder med kjennskap til saken til IntraFish, noe selskapet også bekrefter.

Frøya-baserte Aqualine produserer utstyr som nøter og flytekrager. De er også kjent for sitt komplette merdsystem Midgard. Selskapet omsatte i 2015 for 413 millioner kroner og fikk et driftsresultat på 33 millioner kroner. Bokført egenkapital var på 82 millioner kroner. De er dermed betydelig mindre enn konkurrenten AKVA Group (omsetning 1,6 mrd. i 2016), men AKVA Group har langt flere virksomhetsområder og flere geografiske områder de er aktive i.

IntraFish har ringt Aqualines arbeidende styreleder Geir K. Furberg og administrerende direktør Trond Lysklætt en rekke ganger uten å få svar. Etter at via andre ansatte i selskapet fikk formidlet beskjeden om at vi ville skrive sak med eller uten deres kommentarer, svarte Lysklætt på vår SMS.

«Vi ser alltid etter muligheter for å utvikle Aqualine. Vi har hatt en sterkt økende interesse for selskapet fra potensielle samarbeidspartnere, og vi er i en prosess det vi vurderer eventuelle partnerskap. Vi ser store muligheter for selskapet i den pågående konsolideringen av leverandørindustrien/aqua service», skriver Lysklætt.

Han bekrefter også at de har engasjert Pareto Securities i prosessen.

«Det vurderes å ta inn nye aksjonærer i selskapet, som i så fall vil drive videre i partnerskap med dagens eiere», skriver han.

Lysklætt opplyser også at Furberg er på ferie, og at han (altså Lysklætt) var i ferd med å svare på vår henvendelse da vi purret på svar via andre ansatte.

Største eier i dag er arbeidende styreleder Geir Furberg med 46,4 prosent og Lysklætt med 24 prosent. Tidligere Salmar-sjef Leif-Inge Nordhammer er tredje størst, med 14,4 prosent, mens Håkon Aas (eier av Aas Rørleggerservice AS på Frøya) er fjerde størst med 10,1 prosent. De to sistnevnt sitter ikke i styret.

8. juni gjennomførte Aqualine en fisjon og kapitalnedsettelse, hvor deler av virksomheten ble overført til det nyopprettede eiendomsselskapet Hamarvika Eiendom AS. Det er uvisst om dette har noe med den pågående prosessen å gjøre.