NYHETER

Se alle artikler

Motstand mot norske aktører på Island

På Island er spørsmålet rett og slett er om det er lovlig å gi utlendinger rett til å drive oppdrett i islandske fjorder, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen har intervjuet den tidligere politikeren Arni Gunnarsson (77), som har 12 års erfaring fra det islandske Alltinget (Stortinget).

– Vi kan ikke sitte stille og se på at norske oppdrettere, som blir nektet økt produksjon i Norge på grunn av store biologiske utfordringer med rømming, sykdom og lakselus, skal få komme hit og ødelegge fjordene og true villaksen, sier han til DN.

Fire norske selskaper satser tungt på Island:

  • Salmar (gjennom Arnarlax)
  • Norway Royal Salmon (gjennom Arctic Fish)
  • Midt-Norsk Havbruk (gjennom Fiskeldi Austfjarda)
  • Måsøval Fiskeoppdrett (gjennom Laxar Fiskeld)

DN skriver at til sammen har disse selskapene prosjekter og søknader som, dersom alle blir realisert, vil øke produksjonen av laks og regnbueørret på Island fra omtrent 8.000 tonn i fjor til over 150.000 tonn.

Siste saker
Mest lest